Rady dla pijących …

Jedną z głównych przyczyn chorób cywilizacyjnych i starzenia się populacji ludzkiej jest odwodnienie tzn. przewlekły niedobór CZYSTEJ WODY w organizmie.

para przy strumieniu“Woda – symbol chaosu, zmienności, niestałości, przeobrażania, odradzania ciała i ducha, zmartwychwstania, płodności, potęgi, oczyszczenia, chrztu, mądrości, prawdy, dobra i zła, cnoty, łaski, zapomnienia, kosmicznego umysłu, magii, kobiecości …
Woda w wielu wierzeniach to materia pierwotna, podstawa wszechrzeczy, początek przyrody i wszystkiego, co żyje.”

 

Niech teraz  TA WODA będzie w NAS – dla Naszej Długowieczności …

Życie na ziemi jest całkowicie zależne od wody. Znaczny odsetek organizmów żywych (zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych) żyje w wodzie, a organizmy wszystkich żywych stworzeń w znacznym stopniu składają się z wody. Szacuje się, że około 70 do 90 % składu wszelkiej materii organicznej na ziemi to woda. Reakcje chemiczne podtrzymujące funkcje życiowe roślin i zwierząt zachodzą w środowisku wodnym, w którym woda bardzo często jest istotnym reagentem lub wręcz ich produktem.

Bez wątpienia woda jest źródłem życia.
H2O – ta kombinacja dwóch atomów wodoru i jednego tlenu jest jedną z najbardziej fascynujących substancji i wciąż kryje w sobie wiele tajemnic …

Spośród wchodzących w skład naszego organizmu substancji nieorganicznych, największe znaczenie ma woda. Z wiekiem jej zawartość w organizmie maleje. U płodu stanowi początkowo ok. 95%, organizm noworodka zawiera 75-80% wody, rocznego dziecka – 65%, dorosłego mężczyzny – około 60%, a dorosłej kobiety – około 54%, u ludzi starszych odpowiednio 54%-46%. Zawartość wody jest różna w poszczególnych narządach i tkankach. Najmniej wody znajduje się w szkliwie zębów – ok. 1%, ale w soczewce oka jest jej prawie 99%. U człowieka dorosłego mięśnie zawierają 74-80% wody, płuca około 80%, wątroba około 68%, a kości około 25%. Większą zawartością wody charakteryzują się ciecze i wydzieliny ustrojowe: żółć – 86%, chłonka 98%, sok żołądkowy 97%, pot do 99,5%
Woda rozmieszczona jest w organizmie w przestrzeniach wewnątrzkomórkowych i zewnątrzkomórkowych. Będąc doskonałym rozpuszczalnikiem stanowi ona środowisko dla wszystkich procesów życiowych, jakie przebiegają w organizmie; jest także substratem (w procesach trawiennych) lub produktem końcowym wielu reakcji biochemicznych. Kontynuuj czytanie