Tradycyjna czy akademicka ?

W tradycyjnej medycynie chińskiej (TMC)

chiński lekarzlekarz był i jest w dużym stopniu profilaktykiem, traktującym pacjenta jako osobę odpowiedzialną za własne leczenie. Rolą lekarza jest zdiagnozowanie choroby, wydanie pacjentowi zaleceń dietetycznych, wskazanie ćwiczeń (np. Chi-Kung), przepisanie terapii ziołowej i ewentualnie wykonywanie akupunktury/moxy, oraz dokonywanie okresowej diagnozy w celu kontroli postępów w terapii.
Pacjent musi chcieć się leczyć, ma to jednak robić sam – stosownie do zaleceń lekarza – co zmusza go do przejęcia odpowiedzialności za własne zdrowie.

W związku ze znacznym zróżnicowaniem specyficznych dla cywilizacji chińskiej i zachodniej, systemów opisu rzeczywistości, te same określenia mają często inne zakresy znaczeniowe, które tylko częściowo pokrywają się. Tak jest m.in. w przypadku terminologii opisu Narządów: w tradycji chińskiej jest to opis narządu wraz ze wszystkimi jego funkcjami, relacjami i związkami z innymi narządami, częściami ciała, cechami, stanami umysłu itp. I tak np. termin Wątroba obejmuje nie tylko wątrobę, lecz również ścięgna i mięśnie, oczy, paznokcie, emocje i.in. Ważną rolę w TMC odgrywają „organy” – nie istniejące z punktu widzenia zachodniej medycyny, takie jak m.in. meridiany czy punkty akupunkturowe (wprawdzie część z nich pokrywa się z przebiegiem nerwów, mięśni, żył, to jednak większość nich nie ma odpowiedników wg anatomii zachodniej medycyny. akupunktura_STymczasem łatwo można określić ich przebieg odczuwając przepływ Qi podczas akupunktury, której skuteczności nie kwestionuje już żaden poważny naukowiec (pomimo braku anatomicznych dowodów na istnienie meridianów). Podobnie ma się sprawa z Potrójnym Ogrzewaczem – jednym z 12 głównych Narządów. Jest to Narząd całkowicie funkcjonalny, a nie anatomiczny, jednak jego rola w TMC jest niezwykle istotna. Cały system pojęciowy TMC, oparty jest na uznaniu istoty ciągłego ruchu energi Qi, cyklicznych procesów i przemian zachodzących pomiędzy Narządami, Elementami, Yin i Yang, oddziaływaniu wpływów zewnętrznych i ciągłej relacji organizmu z naturą: poprzez oddychanie, odżywianie, relacje z otoczeniem – w tym z innymi ludźmi…
żywioły i narządy w TMCWedług TMC różnie objawy chorobowe mogą być leczone w taki sam sposób (jest to zasada Yi Bing Tong Zhi), bowiem zaburzenia na poziomie Narządów mogą przejawiać się różnymi objawami w zależności np. od “konstytucji” pacjenta. Z drugiej strony jedna choroba może być leczona na wiele sposobów (zasada druga, Tong Bing Yi Zhi): ziołami, dietą, akupunkturą itd., ale przede wszystkim poprzez różne sposoby: np. odżywienie-uzupełnienie niedoborów w Narządach, rozpraszanie zastojów Qi i Xue, usuwanie Wilgoci czy Śluzu itp. Takie podejście jest szczególnie wartościowe, gdy choroba zaatakowała kilka poziomów i Narządów, co widoczne jest dzięki diagnostyce różnicowej.
Diagnostyka różnicowa, oparta na pełnej diagnozie TMC, pozwala na uzyskanie całościowego obrazu stanu pacjenta – nie tylko na poziomie fizycznym, ale i umysłowym, emocjonalnym (*). Dzięki temu odkrywa się rzeczywiste przyczyny choroby, często bardzo odległe i głębokie, oraz na pozór nie mające nic wspólnego ze stanem aktualnym. Pozwala to na skuteczne leczenie przyczynowe i kompleksowe rozwiązanie wielu różnych problemów pacjenta. Terapia taka trwa wtedy nieraz dość długo (nawet kilka lat), jednak pierwsze efekty widoczne są szybko.
———————————————————————-
(*) Chińska kultura długowieczności przywiązuje dużą uwagę do ludzkiego umysłu. Starożytny filozof Lao Tze (ok. 600 – 470 p.n.e.) w swej księdze „DAO DE JING” wysunął teorię, że zbyt dużo rozmów, oraz nadmierne wahania stanu emocjonalnego mogą mieć szkodliwy wpływ na umysł. Twierdził on:

– „Złość szkodzi wątrobie”
– ”Ekscytacja szkodzi sercu”
– ”Myślenie szkodzi śledzionie”
– ”Żal szkodzi płucom”
– ”Strach szkodzi nerkom”
Na podstawie tej teorii liczni specjaliści zajmujący się problemem długowieczności opracowali terapię umysłu, która polega na relaksacji, zmniejszającej wahania nastroju i wspierającej rozwój moralny. Jak widzisz, jest to typowe dla chińczyków – holistyczne podejście do kwestii równowagi naszego organizmu.
———————————————————————–

Chinese MedicineNajważniejszym działem leczenia w TMC jest farmakologia (stanowi ok. 70-80% działań terapeutycznych). Skuteczność ziół chińskich jest bez porównania większa niż ziół zachodnich. Bierze się to stąd, że zioła chińskie są:
a) opisane wg innych kategorii i właściwości – w nawiązaniu m.in. do Yin i Yang, Pięciu Przemian (np. żywioł, smaki,      kierunki działania), a nawet mają przyporządkowane oddziaływania na narządy i meridiany,
b) zbierane, preparowane i przechowywane w bardzo rygorystyczny sposób,
c) receptury komponowane są pod kątem wzajemnego harmonizowania i wspierania się kolejno dodawanych składników    – co daje wyraźny efekt synergii i bezpośrednio ukierunkowuje oddziaływanie na wybrane miejsce (np. odżywienie yin  nerek)
d) ilość poszczególnych ziół w mieszance jest znacznie większa (nawet do kilkunastu razy), niż stosuje się to w zachodnim ziołolecznictwie, dzięki czemu ilość substancji czynnych jest znacznie większa.
e) sposób przygotowania ziół chińskich to zazwyczaj moczenie oraz gotowanie, a nie tylko naparzanie.
Podkreślić należy, że przy prawidłowo postawionej diagnozie stosowanie ziół chińskich nie niesie za sobą takiego zagrożenia skutkami ubocznymi, jak stosowanie zachodnich leków alopatycznych, w tym ekstraktów i leków tworzonych na bazie ziół przez farmakologię zachodnią.

Więcej na temat zasad naturalnej profilaktyki przeciwko chorobom dowiesz się w tym artykule:
Równowaga Zdrowia – czy ją rozumiesz?

Skuteczność filozofii Wschodu, związana jest z przestrzeganiem zasad codziennego regulowania oraz harmonizowania ludzkiej psyche i somy – stanowiących spójną, nierozerwalną całość. Całe swoje bogactwo i wiedzę, filozofia chińska czerpie z obserwacji natury, poznając panujące w niej współzależności – równowagę materii i energii.
Poznaj wstęp do chińskiej koncepcji zdrowia

Kontynuuj czytanie

Wellness z TIENS – odkryj przełomowe fakty

drogowskaz do życia w zdrowiu

Skoro czytasz ten tekst, to znaczy że masz wielką szansę na rozpoczęcie Twojego Wellness z TIENS.
Badania wykazują, że o długości Twojego życia decydują w głównej mierze takie czynniki jak: geny, styl życia, dieta i środowisko, przy czym czynniki genetyczne jedynie w 20% odpowiadają za długość Twojego życia. Natomiast ta reszta, czyli ok. 80% zależy tylko i wyłącznie od Ciebie !

Aktualnie światowym mega – trendem preferującym zdrowy styl życia jest “Wellness”. Większość ma problemy ze zrozumieniem jego istoty. Prawdopodobnie Ty także myślisz „wellness” patrząc na kosmetyki oraz na zabiegi mające na celu poprawę naszej urody. Życie w stylu „wellness” kojarzy Ci się z potrzebą posiadania sporej gotówki  na reklamowane korekty naszych ciał, atrakcje salonów spa, wycieczki, oraz farmakologiczne wynalazki sprzedawane jako antidotum na wiele ludzkich niedociągnięć.
Nie popełniaj takiego błędu !   Twój Wellness z TIENS nie na tym polega !

Kontynuuj czytanie

Równowaga Zdrowia – czy ją rozumiesz ?

dążenie do równowagi zdrowia

Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 5% ludzi to osoby zdrowe tzn. żyjące z Równowagą Zdrowia, 80% to osoby, których stan zdrowia nie jest wystarczająco dobry oraz 15% to ludzie chorzy. Wynika z tego że,  większość ludzi pozostaje w stanie niepełnego zdrowia, często nie zdając sobie z tego sprawy.

Dobry stan Twojego zdrowia czyli RÓWNOWAGA ZDROWIA – oznacza: brak chorób, optymalne funkcjonowanie organizmu, pozytywne nastawienie psychiczne.

Stan niepełnego zdrowia to stan pośredni pomiędzy zdrowiem a chorobą, który przy braku kontroli może doprowadzić do zachorowania na choroby przewlekłe. Występuje najczęściej u osób powyżej czterdziestego roku życia. Może jednak pojawić się w każdym wieku i zawsze jest zjawiskiem niepokojącym. Wyróżnia się trzy rodzaje objawów wskazujących na pogorszenie stanu zdrowia: obniżoną witalność, zmniejszoną zdolność reakcji oraz zaniżoną zdolność przystosowania się do warunków panujących w otoczeniu. Z czasem objawy te stają się przewlekłe a dodatkowo pojawiają się problemy z powodu „trzech podwyższonych i jednego obniżonego” czyli: podwyższonego poziomu cholesterolu, podwyższonego poziomu cukru we krwi, podwyższonej krzepliwości oraz obniżonego poziomu odporności. Na szczęście osoby popadające w stan niepełnego zdrowia mogą pomóc swojemu organizmowi, jeżeli lepiej o siebie zadbają. Istotne by znać i rozumieć zasady dbałości o zdrowie oraz stosować je.

wymaganie stanu równowagi w organizmieStan Twojego zdrowia i długość życia są w 70% uzależnione od trybu życia jaki prowadzisz, od tego jak się odżywiasz oraz jakie przyjmujesz suplementy. Niestety większość ludzi dopiero kiedy źle się czuje, zaczyna myśleć o odżywianiu, potrzebie suplementacji i zmianie trybu życia.

Jak Ci  wiadomo Chiny są kolebką najstarszych i najbardziej ugruntowanych cywilizacji.
Równowaga Yin i Yang, zbilansowana dieta, zdrowy styl życia, oraz założenie że “lepiej zapobiegać niż leczyć” – to koncepcje, które są szeroko promowane przez osoby stosujące tradycyjne chińskie metody ochrony zdrowia.

Skuteczność filozofii chińskiej związana jest z przestrzeganiem zasad codziennego regulowania oraz harmonizowania ludzkiej psyche i somy  – stanowiących spójną, nierozerwalną całość. Całe swoje bogactwo i wiedzę filozofia wschodu czerpie z obserwacji natury, poznając panujące w niej współzależności – równowagę materii i energii.

negatywne czynniki zewnętrzne wpływające na nasze zdrowiePodobnie do wszystkich istot żyjących, nie jesteś w stanie uciec przed nieuniknionymi etapami życia: narodzinami, rozwojem, starzeniem się i śmiercią.
Możesz jednak wybrać drogę optymalnego rozwoju, zdrowego życia, a także wykorzystania wiedzy dotyczącej  diety, jej suplementacji oraz zapewnienia dobrego samopoczucia w celu minimalizacji efektów starzenia. Jest to holistyczne podejście do „równowagi zdrowia”, które firma TIENS w pełni rozumie i stosuje w swojej kulturze i produktach.

Dlatego – skoro czytasz tę stronę – zapraszamy Ciebie do wspólnego wejścia na drogę do Wellness z TIENS !

Firma TIENS w dążeniu do zapewnienia ludziom zdrowego życia i minimalizacji efektów starzenia, uznała Suplementację Diety jako jeden z najważniejszych czynników do osiągnięcia tego celu. Dlatego wykorzystując właściwości odżywcze tradycyjnych ziół z Chin i Tybetu, opracowała skuteczne Suplementy Diety. Produkty te skomponowano według zasad równowagi Yin i Yang,  oraz teorii 5 elementów. Do produkcji firma TIENS wykorzystuje najnowsze, opatentowane technologie, utrzymując stały nadzór ze strony kadry inżynieryjno – naukowej.
Suplementacja TIENS zmniejsza ryzyko niedoborów istotnych składników odżywczych, które mogą powodować powstawanie chorób więc możesz przyjąć, że jest dla Ciebie niezbędna.

Drugim, niezwykle istotnym czynnikiem do osiągnięcia celu jest zdaniem Grupy TIENS aspekt fizyczny Twojego Wellness. Z tego względu powstała Grupa produktów – których zadaniem jest uaktywnienie fizyczne Twojego ciała.

Jak widzisz głównym celem TIENS jest dostarczanie Tobie i innym ludziom na całym świecie najwyższej jakości PRODUKTÓW wellness – służących zachowaniu Twojej Równowagi Zdrowia, oraz Równowagi Twojej Rodziny i Twoich Przyjaciół.

Proponowana przez TIENS koncepcja dbałości o zdrowie – prowadzącej w rezultacie do Równowagi Zdrowia,  obejmuje w zakresie SUPLEMENTACJI  cztery etapy:

  • Oczyszczanie
  • Uzupełnianie
  • Wzmacnianie
  • Równoważenie

symbol oczyszczaniaOCZYSZCZANIE ORGANIZMU

Oczyszczanie ma na celu usuwanie toksyn z organizmu. Niezdrowa dieta, wysoki poziom stresu oraz zanieczyszczenie środowiska to czynniki skutkujące wzrostem poziomu toksyn w organizmie: zbyt wysokiego poziomu cholesterolu, tłuszczu, konserwantów, sztucznych barwników i itd., które mogą szkodzić poszczególnym narządom wewnętrznym.
We współczesnym świecie ludzie często spożywają zbyt dużo cholesterolu, zbyt mało owoców i warzyw, mają za mało ruchu. To wszystko skutkuje odkładaniem się szkodliwych substancji w naczyniach krwionośnych. Z czasem złogi twardnieją i powodują zwężenie naczyń krwionośnych, które stają się delikatne i tracą elastyczność, czego skutkiem jest nadciśnienie tętnicze oraz słabsze przyswajanie substancji odżywczych przez ścianki naczyń. Smażone w głębokim tłuszczu produkty typu fast food, takie jak uwielbiane przez dzieci i dorosłych frytki i chipsy zawierają substancje rakotwórcze  – np. akryloamidy i inne, mające niekorzystny wpływ na nasze zdrowie.  Zanieczyszczenie środowiska to kolejne istotne źródło niekorzystnych czynników, takich jak: spaliny samochodowe, metale ciężkie, promieniowanie wytwarzane przez komputery i telefony komórkowe i itd. Przy odrobinie wyobraźni zobaczysz Twój biedny organizm narażony na działanie tych wszystkich toksyn ! Lekarz brytyjskiej rodziny królewskiej Alistair Lance powiedział kiedyś: “Jest tu tylko jeden rodzaj choroby: niedostateczne odtruwanie”.

Dlatego pierwszym krokiem do zdrowia jest oczyszczanie. Jego celem jest usunięcie toksyn z przewodu pokarmowego, naczyń krwionośnych, płuc, skóry oraz innych narządów i układów, aby wszystkie mogły prawidłowo funkcjonować.

Badania wykazują jednak, że zaledwie 20% toksyn i zanieczyszczeń można usunąć z organizmu drogą jelitową. Jest więc oczywiste, że zwykły fizjologiczny mechanizm eliminacji nie wystarczy do usunięcia wszystkich toksyn. Potrzebne jest wspomaganie doustnymi Suplementami diety. Chińska teoria długowieczności oraz współczesne badania biotechnologiczne dowodzą, że wiele naturalnych ziół zawartych w suplementach TIENS to bardzo dobre, naturalne odtrutki (zobacz np.: Herbata antylipidowaCholikan – Grape Extrakt )

symbol uzupełnianiaUZUPEŁNIANIE ORGANIZMU

Po oczyszczeniu można przystąpić do kolejnego etapu, polegającego na wykorzystaniu składników odżywczych do regulacji funkcjonowania poszczególnych układów w organizmie. Nawet najlepsza maszyna, aby mogła pracować bez problemów przez długi czas, wymaga regularnej konserwacji. Podobnie ludzki organizm potrzebuje składników odżywczych, które pomogą mu zachować zdrowie, opóźnić proces starzenia i zapobiegać pogorszeniu stanu zdrowia oraz chorobom.

Zarówno zasady medycyny chińskiej, jak i zachodniej, w procesie dbałości o zdrowie podkreślają znaczenie równowagi w organizmie. Według tradycyjnej medycyny chińskiej zdrowie osiąga się wówczas, gdy w organizmie zostaje zachowana równowaga pięciu żywiołów. Gdy stan równowagi zostaje zakłócony, wówczas dochodzi do zaburzeń działania któregoś z ważnych narządów. Przy braku kontroli, zaburzenie równowagi w organizmie prowadzi do zaburzeń innych narządów, a wtedy choroby pojawiają się jedna za drugą.
Z punktu widzenia współczesnej medycyny chińskiej organizm jest delikatnym systemem, który jest ściśle związany z przyrodą.  Układ pokarmowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ moczowy i dokrewny są we wzajemnej interakcji, tworząc stabilne i zrównoważone środowisko wewnętrzne – harmonię. Jeden narząd nie jest w stanie samodzielnie realizować wszystkich funkcji organizmu. Aby panowała harmonia, wszystkie narządy muszą współdziałać ze sobą w synergii. Jeżeli jeden narząd zaczyna działać nieprawidłowo, ma to bezpośredni lub pośredni wpływ na wszystkie pozostałe, zgodnie z zasadą: “gdy jeden nie działa, żaden nie działa”.
Weźmy na przykład wątrobę. Jako “fabryka” organizmu, wątroba metabolizuje, odtruwa, tworzy żółć i białka odpowiedzialne za krzepliwość krwi oraz białka związane z odpornością organizmu, wytwarza ciepło i elektrolizuje. Nadmierne spożycie tłuszczy zwierzęcych oraz niezdrowe nawyki żywieniowe prowadzą do zaburzeń i chorób wątroby. Wątroba jest największym narządem w układzie siatkowym i jest bardzo ściśle związana z układem odpornościowym. Dlatego, jeżeli stan wątroby pogarsza się w fagocytozie (działanie obronne w reakcji na szkodliwe substancje) i narząd ten spowalnia działanie, wkrótce zaczyna cierpieć układ immunologiczny.
Ogromne znaczenie ma zatem utrzymanie równowagi między narządami ciała. Matka natura daje nam doskonałe środki, które umożliwiają osiągnięcie równowagi w ludzkim organizmie. Na przykład w Medycynie Chińskiej występują trzy znane i bardzo skuteczne środki wzmacniające:
– kordyceps (Cordyceps)
– delikatnie działające na organizm grzybki kordicepsu mogą być spożywane przez cały rok przez osoby młode i starsze, chore i silne,
– roślina wodna – Spirulina – uważana przez Francuzów, Amerykanów i naukowców Światowej Organizacji Zdrowia WHO za doskonały produkt oraz najlepsze źródło protein – wspomaga odporność organizmu i zwiększa odporność na promieniowanie,
– Jiao Gu Lan (liana Gynostemma Pentaphyllum) dostępny w suplemencie TIENS: Ikan – Inner Beauty.

symbol wzmacnianiaWZMACNIANIE ORGANIZMU

Przez Wzmacnianie rozumiemy odżywianie organizmu zbilansowanymi składnikami odżywczymi.
Przed rozpoczęciem przyjmowania suplementów zawsze należy oczyścić organizm. Jest to konieczne, ponieważ jeżeli w organizmie znajduje się zbyt wiele toksyn, zmniejsza się stopień wchłaniania substancji odżywczych oraz właściwe funkcjonowanie narządów.
Codzienne pożywienie powinno dostarczać odpowiednich i umiarkowanych ilości najważniejszych składników odżywczych – ani za dużo, ani za mało. Niedobór składników odżywczych powoduje niedobory fizjologiczne, a w poważnych przypadkach może dojść do dysfunkcji narządów, a następnie do ich trwałego uszkodzenia. Analogicznie, zbyt duża ilość składników odżywczych również powoduje dysfunkcję narządów oraz może zakłócać wykorzystanie innych składników odżywczych, prowadząc do zakłóceń metabolizmu lub nawet zatrucia. Nie należy lekceważyć zagrożeń wynikających z nadmiernego spożycia składników odżywczych.
Przyjmując na przykład suplementy zawierające wapń, należy pamiętać o kilku sprawach: naturalny wapń powinno się przyjmować razem z innymi witaminami i aminokwasami, należy też zapewnić odpowiedni stosunek ilości wapnia do fosforu, aby ułatwić prawidłowe przyswajanie wapnia. Inny przykład: przyjmowanie suplementu zawierającego cynk wraz z białkami, takimi jak sproszkowane białko jaja, może zwiększyć stopień wchłaniania cynku. Wchłanianie żelaza wymaga obecności witaminy C, więc przy diecie bogatej w żelazo trzeba pamiętać o spożywaniu większej ilości owoców i warzyw.

Oprócz usuwania toksyn oraz zrównoważonego odżywiania, aby osiągnąć ten cel należy postępować zgodnie z zaleceniami dietetyków, prawidłowo komponując dietę poprzez wybór odpowiednich suplementów diety.

Firma TIENS opracowała serię produktów, których zadaniem jest wzmacnianie organizmu poprzez wspomaganie układów trawiennego, krążenia, oddechowego, moczowego oraz dokrewnego.           

Tiens opracowała serię produktów dla ochrony i wzmocnienia Twojego zdrowia

RÓWNOWAŻENIE – wzmacnianie odporności, ochrona przed chorobami

Wyznawana przez firmę TIENS koncepcja długowieczności, koncentruje się na zasadach: oczyszczania, uzupełniania, wzmacniania i równoważenia.
Jest to sposób życia, który promuje homeostazę oraz kładzie nacisk na optymalny sposób działania układów narządów – w celu zachowania dobrej kondycji organizmu oraz osiągnięcia równowagi.
Najpierw należy poznać  stan własnego zdrowia, następnie usunąć wszystkie tkwiące w organizmie przeszkody takie jak toksyny. Kolejnym krokiem jest regulacja układów narządów do stanu optymalnego wchłaniania, a następnym – dostarczenie organizmowi najważniejszych składników odżywczych. Wzmacnia to odporność i chroni przed chorobami.

Oczyszczanie, uzupełnianie i wzmacnianie powinny stać się filozofią, która dominuje w naszym codziennym życiu. Jest to sztuka profilaktyki przeciw wszelkim chorobom.

Uwaga, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady zapoznajemy Cię z zapisami:
1. Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
2. Istnieje wiele czynników ryzyka choroby, a zmiana jednego z tych czynników ryzyka może
wywierać korzystny wpływ, lub nie wywierać go.