Analiza pierwiastkowa włosów – nowe narzędzie w TIENS

Analiza pierwiastkowa włosów jest metodą analityczną, której prekursorem i liderem stosowania w Polsce jest firma Biomol – Med – z którą korporacja TIENS rozpoczęła współpracę.

Główną rolą firmy Biomol-Med jest ochrona zdrowia przez propagowanie właściwego sposobu odżywiania.

Jak wiadomo, podstawowym materiałem badawczym w medycynie jest krew. Badania krwi służą głównie do identyfikacji choroby i śledzenia jej przebiegu. Ponieważ krew jest najważniejszą tkanką w organizmie – utrzymującą ciągłość procesów życiowych, istnieje wiele mechanizmów buforujących, dbających aby jej skład był możliwie jak najlepszy. Skład krwi może się bardzo szybko zmieniać, w zależności od stanu fizjologicznego i od sposobu żywienia. Dlatego na podstawie analizy składu mineralnego krwi, nie można określić stanu odżywienia organizmu.

Natomiast włosy są idealnym materiałem do badania, ponieważ posiadają stały skład chemiczny, co umożliwia łatwe ich przechowywanie i transportowanie. Włosy rosną w stałym tempie 1 cm na miesiąc i chwilowe zmiany stanu zdrowia nie mają wpływu na wynik badania. Włosy gromadząc w sobie wszystkie pierwiastki obecne w organizmie obrazują stan odżywienia organizmu z okresu ostatnich kilku tygodni. W ten sposób niwelowane są krótkotrwałe odchylenia stanu fizjologicznego organizmu osoby badanej.
Analiza pierwiastkowa włosów jest wykorzystywana w profilaktyce, chorobie i rehabilitacji. Na podstawie wyniku tej analizy, określa się typ metaboliczny i stan odżywienia pacjenta.
Dzięki nowoczesnym metodom analitycznym weryfikowana jest hipoteza, że wszystkie pierwiastki występujące we wszechświecie są obecne w organizmie ludzkim. Ustalono, że olbrzymia większość, bo aż 81, znajduje się w tkankach i płynach fizjologicznych. Pozwala to widzieć człowieka jako integralną część przyrody. Spośród 104 znanych pierwiastków występujących w przyrodzie cztery z nich (węgiel, wodór, azot i tlen) stanowią aż 96% masy naszego ciała.

Fizjologiczne procesy życiowe zależą nie tylko od składu i stężenia poszczególnych pierwiastków, lecz również od ich proporcji w ustroju. Niektóre współpracują ze sobą, inne są wobec siebie konkurencyjne. Nadmiar czy niedobór jednego pierwiastka wpływa na zmianę zawartości innych.
Wzajemne oddziaływanie występuje zarówno między poszczególnymi biopierwiastkami, jak i metalami toksycznymi. Ma to ogromny wpływ na mechanizmy przyswajania w przewodzie pokarmowym i transport do poszczególnych komórek. Dla każdej tkanki organizmu istnieje ściśle określona równowaga jonowa, która utrzymuje się na stałym poziomie. Dzięki temu zachowywany jest ich kształt i spójność. Na podstawie proporcji pomiędzy pierwiastkami można ocenić aktywność metaboliczną i prawidłowość procesów fizjologicznych. Pomiędzy pierwiastkami śladowymi na poziomie komórkowym istnieją zależności synergistyczne i antagonistyczne, wpływające bezpośrednio na metabolizm ustroju. Zachowanie właściwych proporcji pomiędzy pierwiastkami jest ważniejsze od ich poszczególnych stężeń.

Zalecony w wyniku analizy pierwiastkowej włosów, sposób żywienia i właściwa aktywność fizyczna prowadzą do uzyskania indywidualnej równowagi metabolicznej. Taki stan fizjologiczny zabezpiecza zdrowy organizm przed chorobami, a jeżeli pacjent ma zdiagnozowaną chorobę, umożliwia szybsze osiągnięcie dobrego stanu zdrowia. Często zdarza się nawrót choroby, czyli ponowne wystąpienie jej objawów po okresie poprawy, najczęściej z powodu braku właściwej rehabilitacji. Zalecenia wynikające z analizy pierwiastkowej włosa można potraktować jako jeden z elementów działań rehabilitacyjnych.

Analiza pierwiastkowa włosów to narzędzie diagnostyczne, wspomagające pracę lekarzy, dietetyków i rehabilitantów.

Laboratorium Pierwiastków Śladowych Biomol-Med, jest polską firmą z wieloletnim doświadczeniem i tradycją. Działa na rynku od 1998 roku i jest europejskim liderem w swojej dziedzinie.
W latach 90 diagnostyka pierwiastków śladowych we włosach stała się powszechnie znaną w świecie naukowym i szeroko stosowaną metodą badawczą. Nowatorskie podejście zespołu badaczy, naukowców z Laboratorium Biomol-Med z Łodzi w oparciu o wiedzę naukową i zebrane doświadczenia, pozwoliło na opracowanie unikalnej interpretacji wyników analizy pierwiastkowej włosa. Dzięki temu analiza pierwiastkowa stała się narzędziem diagnostycznym pomocnym w ocenie stanu odżywienia. Opracowana procedura wykonania analizy pierwiastkowej umożliwia łatwe wykonanie badania każdej zainteresowanej osobie, niezależnie od miejsca zamieszkania.
W ciągu wieloletniej działalności laboratorium nawiązało współpracę z instytucjami państwowymi i prywatnymi w wielu krajach. Wykładowcy Biomol-Med szerzą wiedzę o zastosowaniu analizy pierwiastkowej włosów w profilaktyce zdrowia na kursach i wykładach w całej Polsce i za granicą.

Obecnie Biomol-Med działa w oparciu o europejskie standardy jakości, stawia na rozwój, szuka nowych rozwiązań i współpracuje z wieloma partnerami. Celem nadrzędnym firmy jest propagowanie wiedzy o prawidłowym odżywianiu organizmu i ochronie zdrowia.

Dla Liderów TIENS odbyła się ostatnio niezwykle ciekawa prezentacja dr n. med. Sławomira Puczkowskiego , z firmy Biomol-Med, który przedstawił możliwości wykorzystania metody analizy pierwiastkowej włosa do skutecznej suplementacji produktami TIENS:

Kontynuuj czytanie