Sekret długiego życia – dbaj o wytwarzanie energii Qi

Silhouette-man kungfu action icon - tai chiWedług tradycji chińskiej, z energią Qi rodzimy się i w momencie jej wyczerpania – umieramy.

Dzięki istnieniu w ludzkim ciele energii Qi możliwe są połączenia między poszczególnymi organami – które z kolei działają na zasadzie równowagi Yin – Yang – żywiołów reprezentujących wzajemne oddziaływanie dwóch z pozoru przeciwstawnych sobie sił.  Dlatego wytwarzanie energii i związane z tym właściwe procesy przemiany materii są tak ważne dla naszych organizmów.

przepływ energii QiJedna z reguł filozofii na której opiera się Tradycyjna Medycyna Chińska mówi, że ciało trzeba leczyć tak, by stymulować  jego siły do kontynuowania naturalnego procesu samouleczenia. Celem medycyny jest wspieranie tego mechanizmu od środka – poprzez wpływanie na właściwe WYTWARZANIE ENERGII Qi.
Wyobraźmy sobie, że jesteśmy chorzy, lecz mimo to jest w nas „małe krzepkie ziarenko”, którego siła ma przywrócić nas do zdrowia. Celem zabiegów holistycznej medycyny chińskiej jest zatem „odkryć je i ożywić” tak, by stało się ono silniejsze. Według wierzeń wschodu, niemal wszystko co nas otacza można sklasyfikować do kategorii któregoś z żywiołów Yin lub Yang. Siły te w odniesieniu do naszego organizmu dopełniają się przeciwieństwami, lecz jeżeli równowaga między nimi jest zakłócona – nasze Ciało i Dusza choruje. Jak temu zaradzić ?

Nasze ciało jako System zbudowane jest z komórek, tworzących na wyższych poziomach:  tkanki, narządy i układy. Aby ten skomplikowany System mógł prawidłowo funkcjonować, wszystkie jego elementy muszą być czynnościowo wzajemnie powiązane.  Musisz więc  postrzegać Twój organizm jako całość, ze wszystkimi zależnościami pomiędzy jego elementami jak i otaczającym go środowiskiem.  Na pewno znasz uczucie, że gdy któraś z części Systemu niedomaga – choruje całe Twoje ciało i dusza. A to już jest … holistyczne podejście do zdrowia w długiej perspektywie czasu – stanowiące jeden z kanonów medycyny chińskiej.
Jak wiesz, Medycyna Chińska opiera się na zasadzie głoszącej, że „zapobieganie jest lepsze niż leczenie”. Kontynuuj czytanie