Tradycyjna czy akademicka ?

W tradycyjnej medycynie chińskiej (TMC)

chiński lekarzlekarz był i jest w dużym stopniu profilaktykiem, traktującym pacjenta jako osobę odpowiedzialną za własne leczenie. Rolą lekarza jest zdiagnozowanie choroby, wydanie pacjentowi zaleceń dietetycznych, wskazanie ćwiczeń (np. Chi-Kung), przepisanie terapii ziołowej i ewentualnie wykonywanie akupunktury/moxy, oraz dokonywanie okresowej diagnozy w celu kontroli postępów w terapii.
Pacjent musi chcieć się leczyć, ma to jednak robić sam – stosownie do zaleceń lekarza – co zmusza go do przejęcia odpowiedzialności za własne zdrowie.

W związku ze znacznym zróżnicowaniem specyficznych dla cywilizacji chińskiej i zachodniej, systemów opisu rzeczywistości, te same określenia mają często inne zakresy znaczeniowe, które tylko częściowo pokrywają się. Tak jest m.in. w przypadku terminologii opisu Narządów: w tradycji chińskiej jest to opis narządu wraz ze wszystkimi jego funkcjami, relacjami i związkami z innymi narządami, częściami ciała, cechami, stanami umysłu itp. I tak np. termin Wątroba obejmuje nie tylko wątrobę, lecz również ścięgna i mięśnie, oczy, paznokcie, emocje i.in. Ważną rolę w TMC odgrywają „organy” – nie istniejące z punktu widzenia zachodniej medycyny, takie jak m.in. meridiany czy punkty akupunkturowe (wprawdzie część z nich pokrywa się z przebiegiem nerwów, mięśni, żył, to jednak większość nich nie ma odpowiedników wg anatomii zachodniej medycyny. akupunktura_STymczasem łatwo można określić ich przebieg odczuwając przepływ Qi podczas akupunktury, której skuteczności nie kwestionuje już żaden poważny naukowiec (pomimo braku anatomicznych dowodów na istnienie meridianów). Podobnie ma się sprawa z Potrójnym Ogrzewaczem – jednym z 12 głównych Narządów. Jest to Narząd całkowicie funkcjonalny, a nie anatomiczny, jednak jego rola w TMC jest niezwykle istotna. Cały system pojęciowy TMC, oparty jest na uznaniu istoty ciągłego ruchu energi Qi, cyklicznych procesów i przemian zachodzących pomiędzy Narządami, Elementami, Yin i Yang, oddziaływaniu wpływów zewnętrznych i ciągłej relacji organizmu z naturą: poprzez oddychanie, odżywianie, relacje z otoczeniem – w tym z innymi ludźmi…
żywioły i narządy w TMCWedług TMC różnie objawy chorobowe mogą być leczone w taki sam sposób (jest to zasada Yi Bing Tong Zhi), bowiem zaburzenia na poziomie Narządów mogą przejawiać się różnymi objawami w zależności np. od “konstytucji” pacjenta. Z drugiej strony jedna choroba może być leczona na wiele sposobów (zasada druga, Tong Bing Yi Zhi): ziołami, dietą, akupunkturą itd., ale przede wszystkim poprzez różne sposoby: np. odżywienie-uzupełnienie niedoborów w Narządach, rozpraszanie zastojów Qi i Xue, usuwanie Wilgoci czy Śluzu itp. Takie podejście jest szczególnie wartościowe, gdy choroba zaatakowała kilka poziomów i Narządów, co widoczne jest dzięki diagnostyce różnicowej.
Diagnostyka różnicowa, oparta na pełnej diagnozie TMC, pozwala na uzyskanie całościowego obrazu stanu pacjenta – nie tylko na poziomie fizycznym, ale i umysłowym, emocjonalnym (*). Dzięki temu odkrywa się rzeczywiste przyczyny choroby, często bardzo odległe i głębokie, oraz na pozór nie mające nic wspólnego ze stanem aktualnym. Pozwala to na skuteczne leczenie przyczynowe i kompleksowe rozwiązanie wielu różnych problemów pacjenta. Terapia taka trwa wtedy nieraz dość długo (nawet kilka lat), jednak pierwsze efekty widoczne są szybko.
———————————————————————-
(*) Chińska kultura długowieczności przywiązuje dużą uwagę do ludzkiego umysłu. Starożytny filozof Lao Tze (ok. 600 – 470 p.n.e.) w swej księdze „DAO DE JING” wysunął teorię, że zbyt dużo rozmów, oraz nadmierne wahania stanu emocjonalnego mogą mieć szkodliwy wpływ na umysł. Twierdził on:

– „Złość szkodzi wątrobie”
– ”Ekscytacja szkodzi sercu”
– ”Myślenie szkodzi śledzionie”
– ”Żal szkodzi płucom”
– ”Strach szkodzi nerkom”
Na podstawie tej teorii liczni specjaliści zajmujący się problemem długowieczności opracowali terapię umysłu, która polega na relaksacji, zmniejszającej wahania nastroju i wspierającej rozwój moralny. Jak widzisz, jest to typowe dla chińczyków – holistyczne podejście do kwestii równowagi naszego organizmu.
———————————————————————–

Chinese MedicineNajważniejszym działem leczenia w TMC jest farmakologia (stanowi ok. 70-80% działań terapeutycznych). Skuteczność ziół chińskich jest bez porównania większa niż ziół zachodnich. Bierze się to stąd, że zioła chińskie są:
a) opisane wg innych kategorii i właściwości – w nawiązaniu m.in. do Yin i Yang, Pięciu Przemian (np. żywioł, smaki,      kierunki działania), a nawet mają przyporządkowane oddziaływania na narządy i meridiany,
b) zbierane, preparowane i przechowywane w bardzo rygorystyczny sposób,
c) receptury komponowane są pod kątem wzajemnego harmonizowania i wspierania się kolejno dodawanych składników    – co daje wyraźny efekt synergii i bezpośrednio ukierunkowuje oddziaływanie na wybrane miejsce (np. odżywienie yin  nerek)
d) ilość poszczególnych ziół w mieszance jest znacznie większa (nawet do kilkunastu razy), niż stosuje się to w zachodnim ziołolecznictwie, dzięki czemu ilość substancji czynnych jest znacznie większa.
e) sposób przygotowania ziół chińskich to zazwyczaj moczenie oraz gotowanie, a nie tylko naparzanie.
Podkreślić należy, że przy prawidłowo postawionej diagnozie stosowanie ziół chińskich nie niesie za sobą takiego zagrożenia skutkami ubocznymi, jak stosowanie zachodnich leków alopatycznych, w tym ekstraktów i leków tworzonych na bazie ziół przez farmakologię zachodnią.

Więcej na temat zasad naturalnej profilaktyki przeciwko chorobom dowiesz się w tym artykule:
Równowaga Zdrowia – czy ją rozumiesz?

Skuteczność filozofii Wschodu, związana jest z przestrzeganiem zasad codziennego regulowania oraz harmonizowania ludzkiej psyche i somy – stanowiących spójną, nierozerwalną całość. Całe swoje bogactwo i wiedzę, filozofia chińska czerpie z obserwacji natury, poznając panujące w niej współzależności – równowagę materii i energii.
Poznaj wstęp do chińskiej koncepcji zdrowia

Kontynuuj czytanie