Sekret długiego życia – dbaj o wytwarzanie energii Qi

Silhouette-man kungfu action icon - tai chiWedług tradycji chińskiej, z energią Qi rodzimy się i w momencie jej wyczerpania – umieramy.

Dzięki istnieniu w ludzkim ciele energii Qi możliwe są połączenia między poszczególnymi organami – które z kolei działają na zasadzie równowagi Yin – Yang – żywiołów reprezentujących wzajemne oddziaływanie dwóch z pozoru przeciwstawnych sobie sił.  Dlatego wytwarzanie energii i związane z tym właściwe procesy przemiany materii są tak ważne dla naszych organizmów.

przepływ energii QiJedna z reguł filozofii na której opiera się Tradycyjna Medycyna Chińska mówi, że ciało trzeba leczyć tak, by stymulować  jego siły do kontynuowania naturalnego procesu samouleczenia. Celem medycyny jest wspieranie tego mechanizmu od środka – poprzez wpływanie na właściwe WYTWARZANIE ENERGII Qi.
Wyobraźmy sobie, że jesteśmy chorzy, lecz mimo to jest w nas „małe krzepkie ziarenko”, którego siła ma przywrócić nas do zdrowia. Celem zabiegów holistycznej medycyny chińskiej jest zatem „odkryć je i ożywić” tak, by stało się ono silniejsze. Według wierzeń wschodu, niemal wszystko co nas otacza można sklasyfikować do kategorii któregoś z żywiołów Yin lub Yang. Siły te w odniesieniu do naszego organizmu dopełniają się przeciwieństwami, lecz jeżeli równowaga między nimi jest zakłócona – nasze Ciało i Dusza choruje. Jak temu zaradzić ?

Nasze ciało jako System zbudowane jest z komórek, tworzących na wyższych poziomach:  tkanki, narządy i układy. Aby ten skomplikowany System mógł prawidłowo funkcjonować, wszystkie jego elementy muszą być czynnościowo wzajemnie powiązane.  Musisz więc  postrzegać Twój organizm jako całość, ze wszystkimi zależnościami pomiędzy jego elementami jak i otaczającym go środowiskiem.  Na pewno znasz uczucie, że gdy któraś z części Systemu niedomaga – choruje całe Twoje ciało i dusza. A to już jest … holistyczne podejście do zdrowia w długiej perspektywie czasu – stanowiące jeden z kanonów medycyny chińskiej.
Jak wiesz, Medycyna Chińska opiera się na zasadzie głoszącej, że „zapobieganie jest lepsze niż leczenie”. Kontynuuj czytanie

Analiza pierwiastkowa włosów – nowe narzędzie w TIENS

Analiza pierwiastkowa włosów jest metodą analityczną, której prekursorem i liderem stosowania w Polsce jest firma Biomol – Med – z którą korporacja TIENS rozpoczęła współpracę.

Główną rolą firmy Biomol-Med jest ochrona zdrowia przez propagowanie właściwego sposobu odżywiania.

Jak wiadomo, podstawowym materiałem badawczym w medycynie jest krew. Badania krwi służą głównie do identyfikacji choroby i śledzenia jej przebiegu. Ponieważ krew jest najważniejszą tkanką w organizmie – utrzymującą ciągłość procesów życiowych, istnieje wiele mechanizmów buforujących, dbających aby jej skład był możliwie jak najlepszy. Skład krwi może się bardzo szybko zmieniać, w zależności od stanu fizjologicznego i od sposobu żywienia. Dlatego na podstawie analizy składu mineralnego krwi, nie można określić stanu odżywienia organizmu.

Natomiast włosy są idealnym materiałem do badania, ponieważ posiadają stały skład chemiczny, co umożliwia łatwe ich przechowywanie i transportowanie. Włosy rosną w stałym tempie 1 cm na miesiąc i chwilowe zmiany stanu zdrowia nie mają wpływu na wynik badania. Włosy gromadząc w sobie wszystkie pierwiastki obecne w organizmie obrazują stan odżywienia organizmu z okresu ostatnich kilku tygodni. W ten sposób niwelowane są krótkotrwałe odchylenia stanu fizjologicznego organizmu osoby badanej.
Analiza pierwiastkowa włosów jest wykorzystywana w profilaktyce, chorobie i rehabilitacji. Na podstawie wyniku tej analizy, określa się typ metaboliczny i stan odżywienia pacjenta.
Dzięki nowoczesnym metodom analitycznym weryfikowana jest hipoteza, że wszystkie pierwiastki występujące we wszechświecie są obecne w organizmie ludzkim. Ustalono, że olbrzymia większość, bo aż 81, znajduje się w tkankach i płynach fizjologicznych. Pozwala to widzieć człowieka jako integralną część przyrody. Spośród 104 znanych pierwiastków występujących w przyrodzie cztery z nich (węgiel, wodór, azot i tlen) stanowią aż 96% masy naszego ciała.

Fizjologiczne procesy życiowe zależą nie tylko od składu i stężenia poszczególnych pierwiastków, lecz również od ich proporcji w ustroju. Niektóre współpracują ze sobą, inne są wobec siebie konkurencyjne. Nadmiar czy niedobór jednego pierwiastka wpływa na zmianę zawartości innych.
Wzajemne oddziaływanie występuje zarówno między poszczególnymi biopierwiastkami, jak i metalami toksycznymi. Ma to ogromny wpływ na mechanizmy przyswajania w przewodzie pokarmowym i transport do poszczególnych komórek. Dla każdej tkanki organizmu istnieje ściśle określona równowaga jonowa, która utrzymuje się na stałym poziomie. Dzięki temu zachowywany jest ich kształt i spójność. Na podstawie proporcji pomiędzy pierwiastkami można ocenić aktywność metaboliczną i prawidłowość procesów fizjologicznych. Pomiędzy pierwiastkami śladowymi na poziomie komórkowym istnieją zależności synergistyczne i antagonistyczne, wpływające bezpośrednio na metabolizm ustroju. Zachowanie właściwych proporcji pomiędzy pierwiastkami jest ważniejsze od ich poszczególnych stężeń.

Zalecony w wyniku analizy pierwiastkowej włosów, sposób żywienia i właściwa aktywność fizyczna prowadzą do uzyskania indywidualnej równowagi metabolicznej. Taki stan fizjologiczny zabezpiecza zdrowy organizm przed chorobami, a jeżeli pacjent ma zdiagnozowaną chorobę, umożliwia szybsze osiągnięcie dobrego stanu zdrowia. Często zdarza się nawrót choroby, czyli ponowne wystąpienie jej objawów po okresie poprawy, najczęściej z powodu braku właściwej rehabilitacji. Zalecenia wynikające z analizy pierwiastkowej włosa można potraktować jako jeden z elementów działań rehabilitacyjnych.

Analiza pierwiastkowa włosów to narzędzie diagnostyczne, wspomagające pracę lekarzy, dietetyków i rehabilitantów.

Laboratorium Pierwiastków Śladowych Biomol-Med, jest polską firmą z wieloletnim doświadczeniem i tradycją. Działa na rynku od 1998 roku i jest europejskim liderem w swojej dziedzinie.
W latach 90 diagnostyka pierwiastków śladowych we włosach stała się powszechnie znaną w świecie naukowym i szeroko stosowaną metodą badawczą. Nowatorskie podejście zespołu badaczy, naukowców z Laboratorium Biomol-Med z Łodzi w oparciu o wiedzę naukową i zebrane doświadczenia, pozwoliło na opracowanie unikalnej interpretacji wyników analizy pierwiastkowej włosa. Dzięki temu analiza pierwiastkowa stała się narzędziem diagnostycznym pomocnym w ocenie stanu odżywienia. Opracowana procedura wykonania analizy pierwiastkowej umożliwia łatwe wykonanie badania każdej zainteresowanej osobie, niezależnie od miejsca zamieszkania.
W ciągu wieloletniej działalności laboratorium nawiązało współpracę z instytucjami państwowymi i prywatnymi w wielu krajach. Wykładowcy Biomol-Med szerzą wiedzę o zastosowaniu analizy pierwiastkowej włosów w profilaktyce zdrowia na kursach i wykładach w całej Polsce i za granicą.

Obecnie Biomol-Med działa w oparciu o europejskie standardy jakości, stawia na rozwój, szuka nowych rozwiązań i współpracuje z wieloma partnerami. Celem nadrzędnym firmy jest propagowanie wiedzy o prawidłowym odżywianiu organizmu i ochronie zdrowia.

Dla Liderów TIENS odbyła się ostatnio niezwykle ciekawa prezentacja dr n. med. Sławomira Puczkowskiego , z firmy Biomol-Med, który przedstawił możliwości wykorzystania metody analizy pierwiastkowej włosa do skutecznej suplementacji produktami TIENS:

Kontynuuj czytanie