Kordyceps chiński – medyczne własności grzyba

natura i jej siły

Najnowsze badania naukowe potwierdzają i rozszerzają ustalenia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, która głosi że grzyb Kordyceps chiński (maczużnik chiński) posiada wiele korzystnych dla zdrowia własności, które pozwalają leczyć liczne choroby.
Przedstawiamy obszerne fragmenty artykułu „The Cordyceps sinensis Medical  Mushroom”  ( Nexus Magazine, 2009,vol.16, nr 3) – którego autorem jest Richard A. Miller (fizyk i zielarz, specjalista w zakresie hodowli roślin, autor artykułów i książek z zakresu alternatywnego rolnictwa).

Prawdziwa Superżywność

Byodo-in Temple, Uji, JapanOd początku istnienia gatunku ludzkiego poszukiwano uzdrawiających składników, z których można by sporządzić najdoskonalsze panaceum – lekarstwo na wszystkie bolączki człowieka. Jednym z najbardziej poszukiwanych składników był Cordyceps, substancja tak szanowana, wręcz czczona, że w starożytnych Chinach była zarezerwowana wyłącznie dla członków rodziny cesarskiej.

Współczesne analizy chemiczne tej substancji wykazały, że jej własności to coś więcej niż przesądy i ludowe opowieści…

Cordyceps sinensis to nowa generacja grzybów wykorzystywanych przez przemysł farmaceutyczny, oraz jako dodatek do diety przez lepiej poinformowanych konsumentów szukających środków alternatywnych w stosunku do konwencjonalnych leków na AIDS, raka i inne dolegliwości oraz problemy związane z odpornością organizmu.

Amerykański FDA (Urząd ds. Żywności i Leków) zalicza Kordyceps do „żywności” i substancji „ogólnie uznawanych jako bezpieczne”. Rosnąca liczba naukowców uważa, że jest to „superżywność”, którą można dodawać do prawie każdej diety.

Dlaczego te na nowo odkryte grzyby (*) są obecnie traktowane jako „superżywność” ?
———————————-

grzyb cordyceps(*) Pierwotnym miejscem pochodzenia tego grzyba jest Tybet gdzie rośnie on do dziś na wysokościach 5000 m.
Jego naturalnym podłożem, na którym rośnie i rozwija się, nie jest jak w przypadku innych grzybów, drewno lub inne substraty roślinne, lecz gąsienice pewnego gatunku motyla. Kordyceps atakuje je w glebie i rosnąc  zabija, po czym rozwija się na nich tworząc maczugowaty owocnik.
Aktualnie grupy zbieraczy grzyba Cordyceps można spotkać na obszarach trawiastych w północnej strefie Yunnan, gdzie na wysokości powyżej 4000 m spędzają miesiące letnie na jego poszukiwaniu. Tam gdzie stopnieje śnieg, wyłaniają się z ogrzanej słońcem gleby zarodniki cennego grzyba – wielkości małego palca, zawierające lejkowate grzyby. Jego cena osiąga 10.000 USD za kilogram.

Cordyceps sinensis znalazł szerokie zastosowanie w medycynie, ponieważ grzyby te są bogate  w bardzo skuteczne w leczeniu raka betaglikany oraz polisacharydy zbudowane z długich łańcuchów cukru z wieloma sekcjami tlenu między nimi. Kiedy organizm rozbije te łańcuchy cukru, cząsteczki tlenu zostają wyzwolone i zaabsorbowane na poziomie molekularnym.
Jak wiadomo, żadna forma raka nie może istnieć w środowisku bogatym w tlen, natomiast bez odpowiedniego poziomu tlenu w komórkach organizm wpada w degeneracyjne stany, które sprzyjają:

Tak więc kluczową sprawą jest dostarczenie organizmowi tlenu na poziomie komórkowym.

Wśród wykorzystywanych przez farmację grzybów jest wiele dobrze znanych odmian jak: shiitake, reishi, maitake i pieczarka (czytaj:” Jak natura uchroni cię przed chorobami” ) – które są bogate w betaglikany będące znanym źródłem tlenu. Ta lista obejmuje już ok. 70 różnych grzybów, które przeszły badania kliniczne.

TYBET_zdjęcie IryNajbardziej interesującym z medycznego punktu widzenia grzybem, jest kordyceps chiński rosnący w Tybecie. Kordyceps chiński zwiększa w organizmie poziom  ATP (adenozyno trójfosforanu) typowo o ok. 30%. ATP jest źródłem energii dla organizmu i jest niezbędny we wszystkich procesach enzymatycznych.. Uważa się,  że ATP występuje w organizmie na poziomie molekularnym, wszędzie  tam gdzie zachodzą procesy tzw. „zimnej fuzji” –  stanowiącej podstawę biologicznej wymiany energii.
Tak więc wpływ kordycepsu na stan energetyczny organizmu, oraz duża zawartość w nim wspomnianych betaglikanów i polisacharydów, bez wątpienia czyni z niego superżywność.

Kordyceps chiński zawiera również interesujący związek o nazwie cordycepin (nukleozyd inhibitujący mechanizm naprawy DNA i przypuszczalnie działający przeciwwirusowo – np. HIV). Ta substancja zawiera środek leczniczy „Dong Chong Xia Cao” stosowany w Chinach od ponad 400 lat, któremu Tradycyjna Medycyna Chińska przypisuje skuteczność w obszarze „nerek” i „płuc”. Wykazany mechanizm jej działania, nie został jeszcze naukowo w pełni rozpoznany.

Lecznicze własności Kordycepsu chińskiego są niezwykłe. W Tradycyjnej Medycynie Chińskiej  kordyceps jest stosowany głównie w leczeniu astmy i innych przypadłości oskrzeli.
Najnowsze badania światowe potwierdzają efektywność tych zastosowań medycznych.
Większość wiedzy Zachodu na temat kordycepsu pochodzi z prac dr Georgesa Halperna, lekarza i profesora Uniwersytetu w Hong Kongu – autora kilku książek o kordycepsie.
Jednym z najważniejszych odkryć dokonanych podczas najnowszych badań było znalezienie w tym grzybie nowych antybiotyków. Jeden z nich – wspomniany cordycepin, jest bardzo skuteczny w walce z wszelkimi bakteriami, które uodporniły się na inne, pospolitsze antybiotyki (takie jak penicylina, która także jest wytworem grzyba).

Jak wykazały liczne próby kliniczne wykonane w Chinach, Japonii i innych krajach, kordyceps jest szczególnie skuteczny w walce z gruźlicą, trądem i ludzką białaczką.

Oto szczególnie istotne korzyści dla zdrowia, wynikające z stosowania kordycepsu:

 • Wzmocnienie wytrzymałości fizycznej

piłkarzBadania kliniczne wykazały, że stosowanie kordycepsu zwiększa komórkową bioenergię (ATP) nawet do 55%. W doniesieniach tych mówi się o zwiększonej syntezie ATP i szybszym odzyskiwaniu energii. Wydaje się, że kordyceps poprawia mechanizm wewnętrznej równowagi i w ten sposób doprowadza do bardziej efektywnego wykorzystania tlenu przez organizm. Własności te mogą prowadzić do ogólnego fizycznego wzmocnienia, zwiększenia wytrzymałości i przeciwdziałania zmęczeniu – co odnotowuje się u osób zażywających kordyceps.
Istnieje wiele doniesień o nadzwyczajnej poprawie uzyskiwanych wyników w różnych dyscyplinach sportowych, w rezultacie spożywania kordycepsu.

 • Poprawa oddechu

Kilka prac naukowych wykazało zalety kordycepsu chińskiego polegające na łagodzeniu różnych dolegliwości układu oddechowego, w tym astmy i przewlekłego nieżytu oskrzeli

 • Wzrost absorpcji tlenu

Wykonane w Chinach badania chorób układu sercowo – naczyniowego wykazały, ze etanolowe ekstrakty z grzybni kordycepsu chińskiego i produkty jego fermentacji powodowały zmianę biologicznego działania, która umożliwiała wzrost komórkowej absorpcji tlenu o 40 % ! Badania wykazały także, że związki te wywołują ulgę w przebiegu chronicznej, opornej na leczenie choroby płuc.

 • Poprawa działania serca

Liczne Badania wykazały zalety kordycepsu chińskiego w leczeniu zaburzeń rytmu serca, takich jak arytmia serca i jego chroniczna niewydolność.

 • Poprawa działania wątroby

Kliniczne próby z suplementem w postaci kordycepsu chińskiego przeprowadzone na 33 pacjentach cierpiących na zapalenie wątroby typu B i ośmiu pacjentach z marskością wątroby wykazały w próbie tymolowej poprawę o 71,9%, a w teście SCPT o 78,6%. Obie próby to testy enzymatyczne wykazujące zmiany w funkcjonowaniu wątroby.

 • Poprawa w chorobie nerek

Wykonane w Chinach badania wykazały poprawę w chronicznej chorobie nerek wynoszącą 51%, po zaledwie jednomiesięcznej suplementacji diety dodatkiem w postaci kordycepsu chińskiego.

 • Zmniejszenie rozmiarów guza

symbol raka_SW Chinach i Japonii przeprowadzono kilka badań klinicznych z udziałem pacjentów cierpiących na raka.
Zastosowana dawka to sześć gramów kordycepsu chińskiego dziennie.
W jednym z badań obejmujących 50 pacjentów z nowotworem płuc, którym wraz z chemioterapią podawano kordyceps chiński, u 46% pacjentów doszło do zmniejszenia guzów.
W badaniach przeprowadzonych z pacjentami cierpiącymi na różne rodzaje  guzów ustalono że ekstrakt z kordycepsu chińskiego  (6 g dziennie przez 2 miesiące) poprawił symptomy u większości z nich, a u prawie połowy pacjentów ilość białych ciałek utrzymała się, zaś rozmiary guza znacznie się zmniejszyły.

Badacze z Japonii podają, że kordyceps chiński wzmaga ogólną aktywność układu odpornościowego człowieka cierpiącego na nowotwór.
Stwierdzono, że kordyceps chiński wzmacnia działanie głównej grupy komórek układu odpornościowego, tzw. NK  (Natural Killer) – „naturalnych zabójców” odpowiedzialnych za zjawisko naturalnej cytotoksyczności – powodując wzrost produkcji komórek T, co prowadzi w rezultacie do powiększenia masy mięśni. Wraz ze wzrostem nowych młodych i zdrowych komórek rośnie siła mięśni.
Kordyceps chiński skutecznie “doładowuje armię” ochronnych komórek NK. Zdolność organizmu do zwalczania infekcji i guzów zależy od dostępności komórek NK. Odgrywają one pierwszorzędną rolę na pierwszej linii obrony i w utrzymaniu  sprawności mechanizmu ochronnego  organizmu – znanego jako układ immunologiczny.

W jednym z badań wykazano, że kordyceps chiński znacząco wzmacnia aktywność komórek NK nie tylko u zdrowych osobników, ale i u cierpiących na białaczkę. W przeprowadzonych w Chinach badaniach, których wyniki opublikowano w „Chinese Journal of Integrated Traditional an Western Medicine”,  kordyceps chiński wzmocnił aktywność komórek NK u normalnych pacjentów o 74%, natomiast u pacjentów z leukemią o 400%.
Podobną poprawę aktywności komórek NK wykryto w dużych guzach czerniaka.

 • Łagodzenie objawów starzenia

Senior ist vergesslichKliniczne kontrolowane badania ujawniły, że u starszych pacjentów cierpiących na przemęczenie i objawy pochodne demencji, po przyjmowaniu kordycepsu chińskiego przez 30 dni wystąpiło złagodzenie tych objawów. Ich przemęczenie zmalało o 92%, odczuwanie zimna o 89%, a zawroty głowy o 83%. Pacjenci z zaburzeniami układu oddechowego czuli się silniejsi fizycznie i niektórzy z nich byli zdolni do biegu na dystansie 180 m.

 • Pomoc w pozbywaniu się dyskomfortu wywołanego zmęczeniem nóg

Różne badania wykazały, że kordyceps chiński poprawia przepływ krwi w organizmie poprzez rozluźnienie mięśni gładkich naczyń krwionośnych, oraz wspomaga działanie serca i płuc. Inaczej mówiąc, kordyceps chiński zmniejsza kurczenie się naczyń krwionośnych – co ma wpływ na przepływ krwi w nogach, będącego główną przyczyną odczuwanego zmęczenia nóg.

 • Poprawa sprawności seksualnej

poprawa libidoPrzeprowadzone w Chinach trzy oddzielne, ślepe, kontrolowane za pomocą placebo, badania 200 mężczyzn o „osłabionym libido i z innymi problemami natury seksualnej” dały nadspodziewanie podobne wyniki. 64% mężczyzn stosujących kordyceps chiński stwierdziło u siebie po zakończeniu eksperymentu znaczącą  poprawę, podczas gdy w grupie placebo podobne doznania miało tylko 24%.
W innej próbie z udziałem 24 kobiet, 90% z nich doniosło o poprawie swojego stanu po użyciu kordycepsu chińskiego, podczas gdy w grupie kontrolnej z placebo, żadna z kobiet nie odczuła poprawy.
Wykazano, że kordyceps chiński poprawia libido i jakość życia mężczyzn i kobiet, przeciwdziała bezpłodności oraz zwiększa liczbę żywych plemników i okres ich życia..

 • Cofanie objawów HIV

AIDS kokarda świadomościW roku 2004 w Ghanie przeprowadzono badanie na 3000 pacjentów we wczesnej fazie HIV, którym podano mieszankę zawierającą jako główny składnik kordyceps chiński. Zadziwiające jest to, że po sześciu miesiącach kuracji, u żadnego z nich „nie wykryto we krwi obecności HIV”. Kiedy pacjenci cierpiący na HIV-AIDS  przyjmowali zawierającą kordyceps chiński mieszankę przeciwrakową Imune-Asist, ich obraz kliniczny, jeśli chodzi o infekcję HIV uległ radykalnej poprawie.

Prowadzone na całym świecie badania wykazały,  że ten skromny grzyb daje więcej korzyści w zakresie zwiększania sił witalnych człowieka, niż się powszechnie sądziło.

To jest rzeczywiście superżywność, która dopiero zaczyna być poznawana przez medycynę Zachodu.

Współcześnie możliwa redukcja aktywnego materiału zawartego w grzybie do rozmiarów nanocząstek, niesie z sobą wielkie nadzieje, a prowadzone nieprzerwanie badania mogą doprowadzić do opracowania kolejnych, doskonalszych leków.

Tybet - świątyniaCo równie istotne, współczesne badania naukowe całego spektrum związków zawartych w owocniku (kapeluszu i trzonie), grzybni (cymelium) i naturalnym podłożu kordycepsu, dowodzą po raz kolejny  prawdziwości wiedzy Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Nie na próżno przysłowie chińskie mówi:
„Mędrzec żałuje, że nie może usłyszeć swojego imienia w ustach przyszłych pokoleń”

Firma TIENS oferuje Suplement Diety:

Kordyceps – Cordyceps sinensis Capsules

będący  złożoną formą hodowlaną maczużnika chińskiego, oferowanego w postaci kapsułek. 
Produkcja suplementu diety z grzyba Cordyceps sinensis, odbywa się w firmie TIENS na drodze zaawansowanego, naukowo opracowanego procesu. Jest ściśle monitorowana, aby zapewnić jego najwyższą jakość.

Chinese home

Zobacz film który przedstawia genezę, działanie, proces pozyskiwania, przetwarzania, po dystrybucję cudu natury o nazwie Cordyceps Sinensis tj. Maczużnik Chiński:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *