Kontakt

Portal „TIENS Profilaktyka Zdrowotna” znajdujący się w Internecie pod adresem: https://chimed.pl  prowadzony jest przez firmę WINDSOFT – Jakub Bartkiewicz – zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP pod adresem:
62-002 Suchy Las, ul. Powstańców Wlkp. Nr 12 ,  NIP: 777-263-96-80, REGON 300430808.

W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z nami poprzez wypełnienie poniższego formularza:

First

Odpowiemy w przeciągu 24 godzin.

Możesz także wysłać do nas korespondencję:
e-mailową na adres:  kontakt@chimed.pl
– listowną na adres:
TIENS Profilaktyka Zdrowotna
ul. Powstańców Wielkopolskich 12
62-002 SUCHY LAS

Możesz także zadzwonić do nas:  607-387-657

Ochrona danych:
Zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane
w wyniku prowadzonej działalności handlowej.
(Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz jej późniejsze zmiany)
patrz:  Polityka Prywatności

Fields marked with an * are required