TIENS PROFILAKTYKA - WELLNESS I PROFILAKTYKA ZDROWIA

Dwudziesty wiek wraz z osiągnięciem globalnej cywilizacji narzucił nam styl życia, który zdominowany jest osiągnięciami nauki i przemysłu. Prawa ekonomii decydują o tym co jemy i w jaki sposób dbamy o swoje zdrowie. To lobby przemysłu farmakologicznego kształtuje nasz stosunek do własnego ciała. Zapominamy, że ono samo wie co jest mu potrzebne do życia, a o naszym zdrowiu i samopoczuciu decydują niezliczone procesy biochemiczne i fizykochemiczne zachodzące w bilionach komórek. Należy zawsze pamiętać, że metabolizm człowieka wiąże się ze spożywaniem żywności i wydalaniem zbędnych produktów przemiany materii. To od nas zależy czy w pożywieniu dostarczymy organizmowi niezbędne dla niego makro i mikroelementy konieczne do prawidłowego przebiegu metabolizmu.
Dieta uboga w witaminy i mikroelementy, stres, brak ruchu, szybki tryb życia – prowadzą do zachwiania równowagi pierwiastkowej w organizmie. Utrzymujący się przez dłuższy czas stan nadmiarów i niedoborów pierwiastków prowadzi do zaburzeń metabolicznych, które w dłuższej perspektywie mogą przyczyniać się do powstawania przewlekłych chorób. Można przeciwdziałać tym tendencjom, przez zastosowanie odpowiedniej suplementacji witaminowo – mikroelementowej oraz właściwej diety. Żeby podjąć takie działania, należy poznać dokładne potrzeby swojego organizmu, aby dostarczyć mu odpowiednie substancje odżywcze i wyrównać proporcje pierwiastków w organizmie. Ten cel można osiągnąć poddając się specjalistycznym badaniom. Do takich badań należy Analiza Pierwiastkowa Włosów (dalej: APW).
APW jest badaniem stanu odżywienia organizmu na podstawie ilości i co bardzo ważne – proporcji pierwiastków, we włosach. Ta nowoczesna metoda diagnostyczna pozwala na oznaczenie najważniejszych pierwiastków w organizmie człowieka – tj. 24 biopierwiastków i 5 pierwiastków toksycznych. Włosy odzwierciedlają stan biochemiczny organizmu i w odróżnieniu od krwi, umożliwiają jego precyzyjne określenie z okresu kilku tygodni, a nie tylko kilku godzin, W ten sposób niwelowane są krótkotrwałe odchylenia stanu fizjologicznego organizmu osoby badanej.
Firma TIENS dążąc do właściwej suplementacji, tj. podpartej wynikami badań aktualnego stanu Twojego organizmu, wybrała Analizę Pierwiaskową Włosów jako niedrogą i skuteczną metodę i nawiązała współpracę z prekursorem i liderem stosowania w Polsce APW – firmą Biomol-Med. Dzięki temu możemy zaoferować Tobie analizę APW i jej efektywne zalecenia. Opracowana procedura wykonania analizy pierwiastkowej umożliwia łatwe wykonanie badania każdej zainteresowanej osobie, niezależnie od miejsca zamieszkania.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tej oferty: