Kadra zarządzająca TIENS

Pan Li Jinyuan – Założyciel i Prezes TIENS stanowi filar i największy skarb firmy.

Tak Pan Li Jinyuan charakteryzuje działalność firmy:

“Zdrowie, piękno, bogactwo i rozwój, które są głównymi dążeniami Grupy Tiens przeobraziły się we wspólną filozofię wszystkich konsultantów Tiens na rynku globalnym. Przywracanie zdrowia i służenie ludzkości jest kluczową wartością Grupy Tiens, a ochrona życia i jego integralność stanowią główne credo w rozwoju firmy.
Opierając się na wielowiekowej kulturze chińskiej Grupa Tiens łączy najnowsze odkrycia i analizy z takich dziedzin jak: biologia, odżywianie, nauka o zdrowiu i medycyna. Dla swojej produkcji Grupa Tiens wybiera zdrowe, naturalne, wysokiej jakości składniki, wdraża zaawansowane technologie naukowe jak również opracowuje linie światowej klasy produktów w takich branżach jak:

  • suplementy diety
  • kosmetyki
  • produkty osobistej pielęgnacji
  • produkty gospodarstwa domowego
  • aparaty wzmacniające zdrowie.

Przesłanką działalności ludzi pracujących dla Tiens, jest niesienie zdrowia, propagowanie piękna i szerzenie miłości. Swoją codzienną pracę poświęcają dobru publicznemu, poprzez działalność charytatywna i wspieranie edukacji.

Grupa Tiens zobowiązuje się do praktycznego wdrażania strategii globalnego rozwoju, szerzenia w świecie wiedzy o kulturze chińskiej i dzielenia osiągnięć cywilizacyjnych we wszystkich krajach.
Niesienie zdrowia i bogactwa ludziom, jak również podnoszenie jakości życia – jest podstawową misją obecnych czasów. Społeczna odpowiedzialność i misja jest głównym zadaniem historii spoczywającym na ramionach Grupy Tiens i wszystkich współpracujących z firmą.

Za pomocą 6 interaktywnych sieci i Teorii Wymiany Grupa Tiens zapewnia doskonalą filozofie biznesu jak i jego międzynarodowy wymiar, wysoką jakość produktów oraz usług tym, którzy są zainteresowani współpracą z Tiens.

Wierzę ze będziecie Państwo mieli możliwość w pełni zaprezentować swoje talenty, a zarazem realizować wartości, które cenicie w życiu.

Drodzy Przyjaciele,
dzielmy ręka w rękę radość, zdrowie i piękno poprzez sumienną pracę, mądrość, miłość i poświęcenie”

Li Jinyuan, President of Tiens Group