Filozofia TIENS

Filozofia TIENS bazuje na kluczowych wartościach marki TIENS: wspólny świat, ludzie jako jedna rodzina, innowacyjność, rozwój, odpowiedzialność, praca zespołowa czyli “Together We Share”

Nazwa TIENS wywodzi się od chińskiego słowa “tianshi”.
“Zdrowie i bogactwo” to myśl przewodnia międzynarodowej ekspansji TIENS, która wytycza Grupie Tianshi drogę ku globalnej orientacji i dywersyfikacji u progu nowego wieku.

Projekt logotypu opiera się na dynamicznym łuku, który symbolizuje zaawansowaną technologię, niesie ze sobą przesłanie nieograniczonych możliwości – dzięki jego interakcyjnej strukturze oraz symbolizuje niewyczerpaną energię i nieustający rozwój.
Wśród kolorów logotypu wyróżniamy:
zieleń – która symbolizuje zdrowie, wzrost, plony i ochronę środowiska; żółć – oznaczającą bogactwo i nadzieję, stanowiące finansową podstawę dla przedsięwzięć o globalnym zasięgu; czarny kolor wskazuje na siłę i solidność; błękit implikuje mądrość, technologię i wizję; czerwony symbolizuje entuzjazm, młodość i siłę, podkreślając spojrzenie na prowadzoną działalnośc i poczucie misji.

Etymologia słowa “tianshi”:

„Shi” znaczy lew. Przez wieki miasto Cangzhou słynęło z zabytkowej rzeźby lwa, wykonanej z żelaza, która stała się symbolem miasta, zwanego “Lwim Miastem “. Pan Li Jinyuan, prezes Tianshi, chciał upamiętnić żelaznego lwa z jego rodzinnego miasta i wybrał słowo “lew”, które również nawiązuje do śpiącego lwa, budzącego się lwa. W 1993, pan Li Jinyuan przybył do Tianjin, aby tam założyć firmę.

“Tian” oznacza niebo, które jest kojarzone z wolą niebios, sprzyjającym położeniem geograficznym i powszechnym wsparciem. Dlatego właśnie firma została nazwana Tianshi (Niebiański Lew). Lew to upamiętnienie wspomnień pana Li Jinyuan z jego rodzinnego miasta, natomiast skrzydła symbolizują rosnące aspiracje i młodzieńczą dynamikę firmy Tianshi.

 • Cel firmy: dobre życie dzięki wspólnemu korzystania z sukcesów firmy.

 • Kierunki działania: zróżnicowanie; produkty najwyższej klasy; globalny zasięg; cenny wkład w dobro ludzkości.

 • Status firmy: rozszerzenie oferty o przedsięwzięcia globalne najwyższej klasy.

 • Filozofia firmy: wkład w dobro społeczeństwa dzięki przywracaniu zdrowia ludzkości.

 • Interes społeczny: promowanie dobra publicznego i korzyści dla społeczności.

 • Filozofia działania: praktyczność, wytężona praca, zaangażowanie, kreatywność, entuzjazm, wydajność.

 • Kultura organizacji: intensywne zaangażowanie się w poprawę stanu zdrowotnego ludzkości, zaufanie, nadzieja, sukces, i bogactwo z głównym celem “służenia społeczeństwu poprzez przywracanie zdrowia społeczeństwu”.

 • Duch organizacji: służyć krajowi przez tworzenie odnoszącej sukcesy firmy; stałe dążenie do coraz wyżej stawianych celów poprzez harmonijną pracę zespołową i i zaangażowanie.

 • Organizacyjne podstawy zarządzania: zorientowanie na ludzi.

 • Strategia rozwoju: stopniowe dążenie do wejścia na międzynarodowe rynki.

 • Hasło wewnętrzne: Promuj zdrowie i szczęście na całym świecie!

 • Hasło zewnętrzne: Dziel się i wzlatuj!

NOWE LOGO

opracowano na bazie pierwotnych barw. Jest ono ucieleśnieniem kluczowych wartości marki TIENS.
Cały symbol jest ilustracją kluczowych cech marki: “Wspólny świat. Jedna rodzina”,
oraz wartości scharakteryzowanych jako: “Niezwykła innowacyjność”, “Ogromna odpowiedzialność” i “Doskonała praca zespołowa”,
łącząc je z długoterminową strategią marki, wyrażaną przez slogan: “Together We Share”.

Nowy projekt to początek nowej drogi TIENS, która przystąpiła do budowy marki międzynarodowej.

Trójlistna gałązka przypominająca rozłożoną mapę świata odzwierciedla strategię międzynarodowego rozwoju TIENS. Poszczególne listki to wizerunek produktu, który nacechowany jest “naturalnością i zdrowiem”, żółty kolor symbolizuje “blask słońca”  i “bogactwo”, natomiast zieleń to naturalny oddech “zielonej Ziemi”.


Znak graficzny przechodzący przez wszystkie liście prezentuje ogólnoświatowy charakter Grupy Tiens, łączy strategię rozwoju biznesu z ludźmi.

Jako całość, logo obrazuje nieustanny rozwój marki TIENS.