Sekret długiego życia – dbaj o wytwarzanie energii Qi

Silhouette-man kungfu action icon - tai chiWedług tradycji chińskiej, z energią Qi rodzimy się i w momencie jej wyczerpania – umieramy.

Dzięki istnieniu w ludzkim ciele energii Qi możliwe są połączenia między poszczególnymi organami – które z kolei działają na zasadzie równowagi Yin – Yang – żywiołów reprezentujących wzajemne oddziaływanie dwóch z pozoru przeciwstawnych sobie sił.  Dlatego wytwarzanie energii i związane z tym właściwe procesy przemiany materii są tak ważne dla naszych organizmów.

przepływ energii QiJedna z reguł filozofii na której opiera się Tradycyjna Medycyna Chińska mówi, że ciało trzeba leczyć tak, by stymulować  jego siły do kontynuowania naturalnego procesu samouleczenia. Celem medycyny jest wspieranie tego mechanizmu od środka – poprzez wpływanie na właściwe WYTWARZANIE ENERGII Qi.
Wyobraźmy sobie, że jesteśmy chorzy, lecz mimo to jest w nas „małe krzepkie ziarenko”, którego siła ma przywrócić nas do zdrowia. Celem zabiegów holistycznej medycyny chińskiej jest zatem „odkryć je i ożywić” tak, by stało się ono silniejsze. Według wierzeń wschodu, niemal wszystko co nas otacza można sklasyfikować do kategorii któregoś z żywiołów Yin lub Yang. Siły te w odniesieniu do naszego organizmu dopełniają się przeciwieństwami, lecz jeżeli równowaga między nimi jest zakłócona – nasze Ciało i Dusza choruje. Jak temu zaradzić ?

Nasze ciało jako System zbudowane jest z komórek, tworzących na wyższych poziomach:  tkanki, narządy i układy. Aby ten skomplikowany System mógł prawidłowo funkcjonować, wszystkie jego elementy muszą być czynnościowo wzajemnie powiązane.  Musisz więc  postrzegać Twój organizm jako całość, ze wszystkimi zależnościami pomiędzy jego elementami jak i otaczającym go środowiskiem.  Na pewno znasz uczucie, że gdy któraś z części Systemu niedomaga – choruje całe Twoje ciało i dusza. A to już jest … holistyczne podejście do zdrowia w długiej perspektywie czasu – stanowiące jeden z kanonów medycyny chińskiej.
Jak wiesz, Medycyna Chińska opiera się na zasadzie głoszącej, że „zapobieganie jest lepsze niż leczenie”.
Tu  dotarliśmy do głównego motywu medycyny przyszłości: „Leczenie tych którzy nie są chorzy” – z którym wiążą się dwa aspekty działania – dla Ciebie, oraz dla Twojego lekarza:

Five elements and human organsAspekt I: „Zapobieganie chorobom – oznaczający intensyfikację własnych działań w celu poprawy stanu zdrowia, poziomu wewnętrznej energii i odporności, przy jednoczesnym dostosowaniu się do otaczającego środowiska i podejmowaniu działań zapobiegawczych w celu uniemożliwienia występowania chorób. Twoje środki zapobiegawcze to:  poprawa energii Qi, relaksacja umysłu, wzmacnianie kondycji, zapewnianie właściwego stylu życia i zbilansowanego odżywiania, unikanie zabronionych pokarmów opóźniających proces zdrowienia, przyjmowanie większej ilości produktów ziołowych – w tym Suplementów Diety,

Aspekt II:  „Zatrzymywanie rozwoju istniejących już chorób„  –  czyli wykrywanie ich i leczenie we wczesnym etapie.  Te działania zostawiamy lekarzom.

Aby zachować zdrowie i zapobiegać chorobom (aspekt I), trzeba posiąść pewną wiedzę dotyczącą zdrowia.  Naszym zadaniem jest przekazanie Tobie tej wiedzy, a Twoim jej wykorzystanie.

pełny układ pokarmowyPrzewód pokarmowy jako jeden z elementów niezwykłego Systemu jakim jest Twój organizm, pełni bardzo istotną rolę w zapobieganiu chorobom.
Mówi się nawet, że jest „fundamentem zdrowia”. Jego oczywiste zadania to: przyjmowanie pokarmów, trawienie, wchłanianie i wydalanie, ale musisz także wiedzieć i pamiętać, że zdrowe jelita – to także dobra kondycja układu odpornościowego !

Twoim zadaniem jest więc dbanie o układ trawienny – który stanowi około 70% naszego systemu immunologicznego. Z jednej strony wynika to z dużego nagromadzenia tkanki limfatycznej w ścianie jelita (głównie cienkiego), jak również z faktu, iż jelita z powodu ogromnej powierzchni (ponad 200 razy większej niż powierzchnia skóry) stanowią największą płaszczyznę kontaktu naszego organizmu z czynnikami zewnętrznymi, które trafiają do przewodu pokarmowego. Jak wiadomo nie zawsze są to tylko substancje korzystne, bywa że są to toksyny i różne patogeny. Jak widzisz, jest to bardzo istotna „linia obrony” – od której działania i skuteczności w dużej mierze zależy stan Twojego zdrowia !

Na temat profilaktyki zdrowotnej jelit piszemy na blogu >>> w TYM artykule – zachęcamy, wracajcie do niego nawet jak go już czytaliście !

Nie wszyscy ludzie zdają sobie sprawę z tego, że rodzaj i jakość spożywanych pokarmów może mieć wpływ na szybkość przemiany materii i związanym z tym wytwarzaniem energii, a dalej na wydolność i sprawność psychofizyczną organizmu. Badania przeprowadzone na terenie USA dowodzą, że około 80 – 90% zaistniałych chorób jest związanych z nieprawidłowym odżywianiem.

Czynniki zewnętrzne środowiska w którym żyjemy, tryb życia, a przede wszystkim sposób odżywiania znajdują swoje odzwierciedlenie w biochemicznym funkcjonowaniu organizmu. Decydują o sprawności funkcjonowania systemu odpornościowego, oraz sposobie reakcji organizmu na oddziaływanie stresu fizycznego i psychicznego. Obrazowo mówiąc, wpływają bezpośrednio na stan naszego zdrowia oraz kondycję psychiczną.

Przyzwyczailiśmy się do sformułowań używanych w reklamach środków farmaceutycznych, w których jest mowa o „leczeniu objawów choroby”, co z założenia jest bezsensowne. Zwykły człowiek nie rozróżnia pojęcia „leczenia choroby” od „leczenia jej objawów”, czyli zaistniałych już jej skutków. Utrwalają one w naszej świadomości wizerunek cudownej chemicznej pigułki likwidującej wszelkie dolegliwości bólowe, a tym samym objawy choroby. Działania te nie mają nic wspólnego z chęcią poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, a jedynym tego celem jest osiąganie maksymalnych dochodów finansowych przez firmy farmaceutyczne. Przewlekła toksemia wywołana nadużywaniem leków chemicznych, może zaburzyć biochemiczne funkcjonowanie organizmu i obniżyć jego wydolność wytwarzania energii.

rak jelita grubegoO prawidłowej pracy wszystkich komórek organizmu, które są podstawową jednostką jego struktury, decyduje rodzaj, ilość i jakość spożywanych składników odżywczych. Są nimi białka, tłuszcze i węglowodany. Pierwiastki nazywane makro i mikroelementami, oraz witaminy spełniają rolę katalizatorów wszystkich reakcji chemicznych. Niewłaściwe odżywianie i niedobór któregoś z tych elementów prowadzi do ujawnienia się w początkowym okresie drobnych niedomagań, a w końcowym zmian degeneracyjnych i rozwoju komórek rakowych. Najbardziej optymalnym wyjściem z tej sytuacji jest świadomy wybór spożywanych składników odżywczych, oraz w miarę potrzeby selektywne uzupełnianie diety odpowiednimi dodatkowymi składnikami. Ich niedobór w pożywieniu wynika z aktualnego sposobu hodowli roślin i zwierząt, oraz technologii przetwarzania produktów żywnościowych.

Większość witamin może być syntetyzowana przez organizm człowieka, ale np. witamina C i biopierwiastki muszą być dostarczone wraz z pożywieniem. Ich źródłem jest pokarm i woda, a wchłanianie odbywa się w jelitach, przez skórę i podczas procesu oddychania. Utrzymanie prawidłowej równowagi ilościowej i proporcji między poszczególnymi pierwiastkami w ustroju jest niezmiernie ważne.

Do zaburzeń w biochemicznym funkcjonowaniu organizmu przyczyniają się:
– zaburzenia trawienia i wchłaniania,
– niepełnowartościowe odżywianie,
– nadużywanie preparatów farmaceutycznych,
– jedzenie żywności zawierającej konserwanty,
– picie zanieczyszczonej wody z kranu.

Konsekwencją tego jest rozwój chorób nazywanych cywilizacyjnymi, do których należą: cukrzyca, choroby układu krążenia, zespół przewlekłego zmęczenia, otyłość, alergie w tym astma oskrzelowa, nadczynność i niedoczynność gruczołów dokrewnych, choroby reumatyczne, infekcje, itd.
choroby przewodu pokarmowego

Wytwarzanie energii – proces przemiany materii w organizmie

Proces przemiany materii rozpoczyna się pobraniem składników pokarmowych, przekształceniem ich do wewnętrznych swoistych substancji budulcowych i związków energetycznych, transportem i magazynowaniem, a kończy wydaleniem zbędnych i szkodliwych produktów tych przemian.

Przemiana materii (metabolizm) jest całokształtem przemian biochemicznych, które umożliwiają wymianę energii i materii pomiędzy środowiskiem a organizmem. Każdy z nas jest indywidualnością biochemiczną, biorąc pod uwagę całokształt wewnętrznego metabolizmu komórek. Organizm człowieka jest określany przez dietetyków jako niezrównoważony, ale samoregulujący się układ przemiany materii i energii. W żywych komórkach zachodzi szereg reakcji enzymatycznych tworząc tzw. szlaki metaboliczne, dzięki którym komórka może dzielić się, rozwijać i utrzymywać własne funkcje życiowe. Na przemianę materii składają się procesy syntezy związków organicznych tzw. anaboliczne – wymagające dostarczenia energii z zewnątrz oraz rozkładu – kataboliczne, podczas których wyzwala się energia chemiczna. O prawidłowej przemianie materii mówimy wtedy, gdy procesy anaboliczne są w wzajemnej równowadze z przemianami katabolicznymi. Oba te procesy są zdeterminowane ogólnym bilansem energetycznym organizmu. Z dodatnim bilansem mamy do czynienia wtedy, gdy przeważają procesy anaboliczne, a ujemnym – procesy kataboliczne.

Nasz organizm wyposażony jest w wewnętrzny system automatycznej kontroli wielu procesów życiowych, którego działanie umożliwia utrzymanie  stanu równowagi wewnętrznej czyli tzw. homeostazy. Zobrazował to doskonale pan dr Jan Karczewski z Akademii Medycznej w Białymstoku przedstawiając jej mechanizm (więcej >>> TUTAJ):

homeostaza - mechanizm

Proces przemiany materii i wytwarzanie energii są ze sobą ściśle powiązane ciągiem następujących po sobie w określonej kolejności reakcji chemicznych katalizowanych przez enzymy, a więc pozostających pod nieustanną kontrolą. Funkcję tę na szczeblu komórki sprawują jądra komórkowe, kierujące biosyntezą białek w rybosomach oraz wytwarzaniem energii w mitochondriach. Nadrzędną kontrolę nad całością tych przemian sprawuje ośrodkowy układ nerwowy (mózg) poprzez regulację nerwowo–humoralną – więcej na ten temat zobacz w prezentacji pani Anny Romaniuk – TIENS >>> “Dr. A. Romaniuk – mikrobiolog, immunolog, psychodietetyk, motywuje do zmian”

Na tempo przemian metabolicznych wpływają następujące czynniki zewnętrzne:
– jakość i ilość spożywanego pokarmu,
– rodzaj wykonywanej pracy fizycznej i umysłowej,
– stan emocjonalny, oraz wysokość temperatury otoczenia.

W miarę starzenia się organizmu szybkość metabolizmu zmienia się, na co decydujący wpływ ma sposób odżywiania, tryb życia, oraz czynniki dziedziczne.

Na tempo przemian metabolicznych wpływają także następujące czynniki wewnętrzne:
– szybkość trawienia i przyswajania składników odżywczych,
– ilość wydzielanych hormonów przez gruczoły dokrewne.

Duży wpływ na tempo przemiany materii w organizmie ma zawartość: pierwiastków, witamin oraz proporcje i wzajemne zależności jakie występują między nimi. Na przykład Fosfor jest niezbędny we wszystkich cyklach wytwarzania energii w komórce. Wysoka proporcja fosforu w stosunku do wapnia świadczy o wysokim tempie przemian metabolicznych, a jej tempo maleje, gdy zwiększa się w ustroju ilość wapnia.  Fosfor magazynowany jest w komórkach jako związek chemiczny – ATP (adenozynotrójfosforan). Jest uniwersalnym akumulatorem, spełniającym również rolę nośnika energii. Wszystkie procesy syntezy służą w końcowym rozrachunku do tworzenia ATP, który jest nieustannie odnawiany w procesach utleniania (spalania) glukozy, kwasów tłuszczowych i związków ketonowych w łańcuchu oddychania wewnątrzkomórkowego. ATP ulegając rozpadowi w procesie defosforylacji do ADP (adenozynodwu-fosforanu) uwalniając porcję energii, którą organizm wykorzystuje do wszelkich przemian energetycznych.

3d rendered illustration of the thyroid glandNa tempo przemiany materii znaczący wpływ mają także hormony. Prawidłowość funkcjonowania gruczołów dokrewnych i wydzielanych przez nie hormonów, jest uwarunkowana ich wzajemnym wpływem synergistycznym lub antagonistycznym, w stosunku do siebie. Przykładem może być tarczyca, której hormony są odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie wszystkich tkanek organizmu. Ich działanie polega na pobudzaniu aktywności metabolicznej wszystkich tkanek ustroju, co wyraża się w sumie zwiększonym zużyciem tlenu, glukozy i tłuszczów na poziomie komórkowym, pobudzeniem wchłaniania węglowodanów oraz przyspieszeniem metabolizmu cholesterolu. Obniżenie tempa przemian metabolicznych może wynikać z niedoczynności tarczycy i zmniejszenia ilości wydzielanych przez nią hormonów. Spada produkcja energii cieplnej i zużycie tlenu. Temperatura ciała obniża się, chory nieustannie odczuwa chłód – nawet gdy na zewnątrz jest ciepło, skarży się na łatwe męczenie, dokuczliwe osłabienie, senność, spowolnienie fizycznie i psychicznie, zaburzenia koncentracji uwagi i wyraźnie gorszą pamięć. Wzrasta masa ciała mimo braku apetytu, pojawiają się obrzęki, zwłaszcza na twarzy. Z kolei w przypadku nadczynności tarczycy wysokie wydzielanie hormonów tarczycy przyspiesza przemianę materii. Przyspieszenie metabolizmu związane jest z nadmiernym wytwarzaniem energii. Chorzy mają liczne dolegliwości i najczęściej skarżą się na stałe osłabienie, chudnięcie mimo dobrego apetytu, bicie serca, potliwość, drżenie rąk oraz uczucie gorąca, obrzęki stóp i podudzi. Do tego mogą dochodzić zaburzenia snu, uporczywe biegunki, płaczliwość, drażliwość i wybuchowość. U kobiet mogą pojawić się zaburzenia cyklu miesięcznego lub przerwa w miesiączkowaniu.

nadnerczaBardzo ważnymi gruczołami wydzielania wewnętrznego są także nadnercza. Kora nadnerczy wytwarza hormony – glikokortykoidy, z których najważniejszy jest kortyzol, mineralokortykoidy – głównie aldosteron oraz niewielkie ilości hormonów płciowych – androgenów. Rdzeń nadnerczy produkuje tzw. katecholaminy, czyli adrenalinę i noradrenalinę, które są substancjami obecnymi także w układzie nerwowym.
Katecholaminy – adrenalina i noradrenalina, uczestniczą w utrzymaniu stałego ciśnienia krwi. Efektem ich działania jest skurcz naczyń tętniczych, przyspieszenie pracy serca i zwiększenie siły skurczu mięśnia sercowego, wzrost ciśnienia tętniczego, rozkurcz oskrzeli. Mają także duży wpływ na procesy metaboliczne organizmu np. podwyższenie poziomu cukru we krwi wskutek nasilenia rozpadu glikogenu w wątrobie i mięśniach, oraz dzięki hamowaniu wydzielania insuliny w trzustce. Powodują też rozpad tłuszczów, czyli tzw. lipolizę, co umożliwia uruchomienie zapasów energetycznych w stanach wymagających dużej mobilizacji organizmu. Dzięki kortykoidom człowiek może zwalczyć różne zaburzenia wewnątrzustrojowe, wytrzymać chłód i wysokie temperatury, znosić ból, przezwyciężyć infekcje i zmobilizować siły do walki. Kortyzol w sytuacjach zagrożenia życia hamuje syntezę białek, pobudza przemianę glukozy i tłuszczów, tworzenie się krwinek czerwonych i białych w szpiku kostnym, powoduje zatrzymanie sodu i wody, a zwiększa wydalanie potasu w nerkach. Mineralokortykoidy, głownie aldosteron, mają ogromne znaczenie w utrzymaniu prawidłowej gospodarki wodno-elektrolitowej ustroju, regulacji ciśnienia tętniczego, funkcji układu krążenia, pracy serca i mięśni szkieletowych.

Długotrwałe i przewlekłe działanie stresu na organizm upośledza wydzielanie hormonów przez nadnercza, jako skutek wyczerpania funkcji tego narządu – wywołując w efekcie spowolnienie tempa przemiany materii.

Objawy stresu

stres i nadnerczaKrótkotrwały stres sprawia, że pod wpływem hormonu adrenaliny wydzielanego przez nadnercza zwężają się naczynia zaopatrujące w krew skórę i narządy wewnętrzne. Krew z nich przepompowywana jest do mięśni, jako że mogą uczestniczyć w walce i obronie przed zagrożeniem zewnętrznym. Upośledza to dostarczanie substancji odżywczych do komórek organizmu i usuwania z nich niepotrzebnych substancji odpadowych normalnej przemiany materii. Długotrwałe i przewlekłe działanie stresu na organizm upośledza wydzielanie hormonów przez nadnercza – jako skutku wyczerpania funkcji tego narządu – wywołując w efekcie spowolnienie tempa przemiany materii.

Wpływ odżywiania na tempo przemiany materii i wytwarzanie energii

Każdy z nas jest indywidualnością biochemiczną i w związku z tym, w doborze składników odżywczych, powinno uwzględnić się szybkość tempa przemian metabolicznych. Niewłaściwe odżywianie może być przyczyną zaburzeń metabolicznych lub odwrotnie – jego wynikiem. Jeżeli weźmiemy pod uwagę te oba czynniki, to dojdziemy do wniosku, że nie istnieje uniwersalny i jednolity sposób odżywiania jednakowy dla wszystkich ludzi. Wybór rodzaju pokarmu jako optymalnego materiału energetycznego, nie powinien zależeć od aktualnie obowiązującego modelu odżywiania wymuszanego przez dietetyków, ale tempa przemiany materii i stanu fizjologicznego organizmu.

Tak więc błędem może być nazywanie sposobu odżywiania i doboru składników odżywczych dietą. Pojęcie to powinno być zarezerwowane dla ludzi chorych, wymagających odrębnego doboru składników pokarmowych, a ich jedzenie sprzyjać szybszemu powrotowi do zdrowia.

Biorąc pod uwagę tempo przemian metabolicznych podzielono ludzi na dwie grupy, o szybkiej i wolnej przemianie materii. Dokonując analizy wyników badań ustalono, że 80% posiada wolną przemianę materii a 20% szybką (w Polsce 75% i 25%).

Wolne wytwarzanie energii:
concept of decreaseWysoka wartość proporcji wapnia w stosunku do fosforu wskazuje na wolne wytwarzanie energii w organizmie, gdzie przewagę uzyskują procesy anaboliczne (syntezy) nad katabolicznymi (rozpadu). Obniżenie przemiany materii może być spowodowane niskim spożyciem białka i wysokim węglowodanów.  Innym czynnikiem może być zmniejszone wchłanianie wszystkich składników odżywczych, wynikające z zaburzeń wydzielania soków trawiennych przez narządy trawienne i procesów chorobowych doprowadzających do uszkodzenia komórek (enterocytów) wyścielających powierzchnie jelita cienkiego. Może też mieć na to wpływ niedożywienie organizmu wynikające z braku dostarczania podstawowych składników odżywczych – czyli głodzenie się.
Ludzi z wolnym metabolizmem cechuje:

– powolne wydzielanie kwasu solnego w żołądku,
– powolne trawienie i zła tolerancja białek,
– niskie ciśnienie tętnicze krwi,
– uczucie zimna, niska temperatura ciała,
– stan przewlekłego zmęczenia,
– skłonność do stanów depresyjnych,
– skłonność do przyrostu wagi ciała i gromadzenie tkanki tłuszczowej w rejonie ud i bioder.

Zalecany jest sposób odżywiania mający na celu przyspieszenie tempa przemiany materii:
– Główny posiłek, jakim jest śniadanie i obiad, powinny zawierać w swoim składzie przewagę białka
o tzw. najwyższej biologicznej dostępności dla organizmu (jaja maja 90% biologicznej dostępności, mięsa 60 – 70%).
– Należy spożywać umiarkowaną ilość węglowodanów złożonych, tj. ziemniaków, kasz i ryżu.
– Ograniczyć spożywanie mleka i jego produktów do 2 dni w tygodniu.
– Zdecydowanie ograniczyć ilość spożywanego cukru i produktów spożywczych wyprodukowanych
na jego bazie.
– Zwiększyć ilość posiłków do 3 – 4 dziennie jednocześnie zmniejszając ich wielkość.

Szybkie wytwarzanie energii:
concept of growth

Wysoka wartość proporcji fosforu w stosunku do wapnia wskazuje na szybkie wytwarzanie energii w organizmie, gdzie przewagę uzyskują procesy kataboliczne (rozpadu) nad anabolicznymi (syntezy). Ma to na celu uzyskanie odpowiedniej ilości energii ze spalenia węglowodanów, tłuszczów i białek, więc ludzie z szybką przemianą materii mają wysokie zapotrzebowanie na składniki odżywcze.

Ludzi z szybkim metabolizmem cechuje:
– wysoka aktywność glikolityczna (spalania glukozy),
– utrzymywanie się wysokiego stężenie glukozy (cukru) w krwi,
– zła tolerancja węglowodanów o wysokim indeksie glikemicznym,
– wolne wydzielania enzymów przez trzustkę.

Celem zaleceń dietetycznych, dla osób w szybką przemianą materii jest spowolnienie tempa przemian metabolicznych. Można to osiągnąć kierując się następującymi wskazówkami:
– Proporcja spożywanego tłuszczu i białek powinna wynosić 3 : 1.
– Należy wprowadzić do diety białko o wysokiej biologicznej bio-dostępności, czyli jajka i mięso.
– Spożywać więcej produktów nabiałowych, najlepiej nie przetworzonych (z gospodarstwa wiejskiego),
– Ograniczyć ilość spożywanych węglowodanów złożonych.
– Kategorycznie unikać cukru i produktów wytworzonych na jego bazie, gdyż sprzyja to produkcji nadmiernej produkcji tkanki tłuszczowej.

Rola biopierwiastków w przemianie materii

Stosowane analityczne metody oceny ilości pierwiastków w organizmie opierają się głównie na badaniu krwi i moczu. Oznaczenie ich bieżącego składu we krwi może okazać się badaniem niemiarodajnym, ponieważ działają mechanizmy wyrównujące na bieżąco ich poziom we krwi, kosztem rezerw tkankowych. Ich ilość w organizmie może być w związku z tym niedostateczna pomimo prawidłowego stężenia w krwi. Dla poszczególnych obszarów organizmu istnieje ściśle określona równowaga jonowa, która utrzymuje się na stałym poziomie. Jest inna w różnych płynach: zewnątrzkomórkowych – w krwi i limfie, płynie mózgowo-rdzeniowym i inna w płynie wewnątrzkomórkowym.

Dobrą oceną stanu przemiany mineralnej w ustroju jest Analiza Pierwiastkowa Włosów. Badanie to polega na spaleniu włosów w fotometrze plazmowym i określeniu rodzaju i ilości pierwiastków.
W wyniku przeprowadzonych badań porównawczych wykazano, że tkanka włosa jest najlepszym materiałem do przeprowadzenia tego typu badania. Na podstawie proporcji między poszczególnymi pierwiastkami można ocenić ich aktywność i prawidłowość przebiegu procesów metabolicznych organizmu.

pierwiastki

Spośród 104 pierwiastków występujących w przyrodzie, 81 znajduje się w tkankach i płynach fizjologicznych. Cztery z nich: węgiel, wodór, tlen i azot stanowią 96% masy naszego ciała.
Te, których ilość wynosi 0,01 % masy ciała nazwano makroelementami lub makrobiopierwiastkami. Należą do nich: wapń, magnez, fosfor, siarka, potas, sód i chlor. Pozostałe, o masie niższej niż 0,01%, noszą nazwę mikroelementów lub mikro-biopierwiastków. Zaliczamy do nich: żelazo, cynk, miedź, molibden, nikiel, kobalt, chrom i mangan. Najnowsze badania wykazują, że lista pierwiastków zaliczanych do mikroelementów nie została jeszcze zamknięta. Nie wypowiedziano się jeszcze do końca co do roli niklu, cyny i strontu.

człowiek i pierwiastkiDo kolejnej grupy należą pierwiastki silnie toksyczne, których obecność w organizmie w każdym przypadku jest niepożądana i są to tal, ołów, rtęć, kadm, arsen i glin. Ich szkodliwość zależy od stężenia, czasu działania oraz zdolności ustroju do ich eliminacji. Wydalane są one powoli w naturalny sposób przez nerki z moczem, wątrobę – z kałem przez przewód pokarmowy oraz z potem przez skórę. Mają jednak niestety tendencję do odkładania się w narządach miąższowych, a przede wszystkim w wątrobie, nerkach i trzustce. Mogą gromadzić się wybiórczo w określonych tkankach np. ołów i aluminium w kościach; ołów, rtęć i aluminium w tkance mózgowej, a kadm w cebulkach włosów.

Pierwiastki toksyczne upośledzają wytwarzanie energii. Istnieje prawdopodobieństwo wzajemnego chemicznego oddziaływania między metalami toksycznymi a toksynami organicznymi, w wyniku czego powstają połączenia o niezbadanej jeszcze szkodliwości. Jeżeli ich skumulowana ilość przekracza zdolność organizmu do ich wydalenia, pojawia się choroba zwana toksemią.

Makro i mikroelementy występują w organizmie w ściśle określonych zakresach stężeń, a ich niedobór lub nadmiar prowadzi do poważnych zaburzeń metabolicznych powodując chorobę, a nawet śmierć. Tylko niektóre z nich: magnez, cynk, jod mogą osiągać wyższe stężenia nie przyczyniając się do większych szkód.

Fizjologiczne procesy życiowe zależą nie tylko od składu i stężenia poszczególnych pierwiastków, ale również od ich proporcji w ustroju. Większość z nich wykazuje w stosunku do siebie działanie synergistyczne lub antagonistyczne. Nadmiar czy niedobór jednego pierwiastka wpływa na zmianę zawartości innych. Pomiędzy pierwiastkami śladowymi też istnieją związki synergistyczne i antagonistyczne wpływające bezpośrednio na metabolizm ustroju.

Zachowanie proporcji pomiędzy nimi ma w wielu przypadkach większe znaczenie niż ich wyższe lub niższe stężenie. Wzajemne oddziaływania między nimi, a także metalami toksycznymi ma ogromny wpływ na ich wchłanianie w przewodzie pokarmowym oraz przyswajanie składników odżywczych, jak również na wchłanianie komórkowe. Ustalono np., że:
– niedobór magnezu lub nadmiar wapnia w organizmie ułatwia wchłanianie ołowiu,
– niedobór cynku sprzyja wchłanianiu kadmu,
– nadmiar fosforanów utrudnia przyswajanie wapnia i magnezu.

W przypadku niedoboru pierwiastków w ustroju zwiększa się ich zdolność przyswajania, a nadmiaru maleje. Dzięki temu istnieje naturalna bariera ochronna przed zatruciem.

Niezwykle ważnym czynnikiem stabilizującym i ułatwiającym wchłanianie biopierwiastków są witaminy. Wiele makro i mikro-elementów ma odpowiednią witaminę, która ułatwia ich przyswajanie z jelit i dalszą utylizację w ustroju. Wszystkie witaminy produkowane przez organizm czy dostarczane z dietą, spełniają rolę „świec zapłonowych” w wytwarzaniu energii.

Oceniając niedobór czy nadmiar pierwiastków można ustalić predyspozycje organizmu do ujawnienia się określonych schorzeń. Dla przykładu:
– niedobór cynku, selenu, krzemu może wskazywać na skłonność do chorób infekcyjnych,
– nadmiar żelaza to większa podatność na uszkodzenia tkanek spowodowane działaniem wolnych rodników,
– nadmiar wapnia w stosunku do magnezu to skłonności do zaparcia stolca, bolesności mięśni i zaburzenia snu.

Zgodnie z filozofią TIENS, stworzone przez firmę produkty mają pomóc w osiągnięciu człowiekowi stanu równowagi, harmonii ciała i umysłu. Firma TIENS dążąc do właściwej suplementacji, tj. podpartej wynikami badań aktualnego stanu Twojego organizmu, wybrała Analizę Pierwiaskową Włosów jako niedrogą i skuteczną metodę oceny stanu odżywienia organizmu na podstawie ilości i co bardzo ważne – proporcji pierwiastków. Dzięki nawiązaniu współpracy z prekursorem i liderem stosowania w Polsce APW – firmą Biomol-Med – możemy zaoferować Tobie analizę APW i jej efektywne zalecenia żywieniowe. Opracowana procedura wykonania analizy pierwiastkowej umożliwia łatwe wykonanie badania każdej zainteresowanej osobie, niezależnie od miejsca zamieszkania.  Schemat filozofii TIENS:

OWUR plusSPOBIERZ PREZENTACJĘ pani Anny Romaniuk – TIENS:
>>> “Dr. A. Romaniuk – mikrobiolog, immunolog, psychodietetyk, motywuje do zmian”

W opracowaniu wykorzystano fragmenty  prezentacji dr Anny Romaniuk oraz artykułów dr. Andrzeja Janusa z wykształcenia lekarza medycyny zajmującego się aktualnie profilaktyką zdrowia i przywracaniem równowagi w wewnętrznym środowisku organizmuktóry całkowicie poświęcił się medycynie naturalnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *