Analiza pierwiastkowa włosów – nowe narzędzie w TIENS

Analiza pierwiastkowa włosów jest metodą analityczną, której prekursorem i liderem stosowania w Polsce jest firma Biomol – Med – z którą korporacja TIENS rozpoczęła współpracę.

Główną rolą firmy Biomol-Med jest ochrona zdrowia przez propagowanie właściwego sposobu odżywiania.

Jak wiadomo, podstawowym materiałem badawczym w medycynie jest krew. Badania krwi służą głównie do identyfikacji choroby i śledzenia jej przebiegu. Ponieważ krew jest najważniejszą tkanką w organizmie – utrzymującą ciągłość procesów życiowych, istnieje wiele mechanizmów buforujących, dbających aby jej skład był możliwie jak najlepszy. Skład krwi może się bardzo szybko zmieniać, w zależności od stanu fizjologicznego i od sposobu żywienia. Dlatego na podstawie analizy składu mineralnego krwi, nie można określić stanu odżywienia organizmu.

Natomiast włosy są idealnym materiałem do badania, ponieważ posiadają stały skład chemiczny, co umożliwia łatwe ich przechowywanie i transportowanie. Włosy rosną w stałym tempie 1 cm na miesiąc i chwilowe zmiany stanu zdrowia nie mają wpływu na wynik badania. Włosy gromadząc w sobie wszystkie pierwiastki obecne w organizmie obrazują stan odżywienia organizmu z okresu ostatnich kilku tygodni. W ten sposób niwelowane są krótkotrwałe odchylenia stanu fizjologicznego organizmu osoby badanej.
Analiza pierwiastkowa włosów jest wykorzystywana w profilaktyce, chorobie i rehabilitacji. Na podstawie wyniku tej analizy, określa się typ metaboliczny i stan odżywienia pacjenta.
Dzięki nowoczesnym metodom analitycznym weryfikowana jest hipoteza, że wszystkie pierwiastki występujące we wszechświecie są obecne w organizmie ludzkim. Ustalono, że olbrzymia większość, bo aż 81, znajduje się w tkankach i płynach fizjologicznych. Pozwala to widzieć człowieka jako integralną część przyrody. Spośród 104 znanych pierwiastków występujących w przyrodzie cztery z nich (węgiel, wodór, azot i tlen) stanowią aż 96% masy naszego ciała.

Fizjologiczne procesy życiowe zależą nie tylko od składu i stężenia poszczególnych pierwiastków, lecz również od ich proporcji w ustroju. Niektóre współpracują ze sobą, inne są wobec siebie konkurencyjne. Nadmiar czy niedobór jednego pierwiastka wpływa na zmianę zawartości innych.
Wzajemne oddziaływanie występuje zarówno między poszczególnymi biopierwiastkami, jak i metalami toksycznymi. Ma to ogromny wpływ na mechanizmy przyswajania w przewodzie pokarmowym i transport do poszczególnych komórek. Dla każdej tkanki organizmu istnieje ściśle określona równowaga jonowa, która utrzymuje się na stałym poziomie. Dzięki temu zachowywany jest ich kształt i spójność. Na podstawie proporcji pomiędzy pierwiastkami można ocenić aktywność metaboliczną i prawidłowość procesów fizjologicznych. Pomiędzy pierwiastkami śladowymi na poziomie komórkowym istnieją zależności synergistyczne i antagonistyczne, wpływające bezpośrednio na metabolizm ustroju. Zachowanie właściwych proporcji pomiędzy pierwiastkami jest ważniejsze od ich poszczególnych stężeń.

Zalecony w wyniku analizy pierwiastkowej włosów, sposób żywienia i właściwa aktywność fizyczna prowadzą do uzyskania indywidualnej równowagi metabolicznej. Taki stan fizjologiczny zabezpiecza zdrowy organizm przed chorobami, a jeżeli pacjent ma zdiagnozowaną chorobę, umożliwia szybsze osiągnięcie dobrego stanu zdrowia. Często zdarza się nawrót choroby, czyli ponowne wystąpienie jej objawów po okresie poprawy, najczęściej z powodu braku właściwej rehabilitacji. Zalecenia wynikające z analizy pierwiastkowej włosa można potraktować jako jeden z elementów działań rehabilitacyjnych.

Analiza pierwiastkowa włosów to narzędzie diagnostyczne, wspomagające pracę lekarzy, dietetyków i rehabilitantów.

Laboratorium Pierwiastków Śladowych Biomol-Med, jest polską firmą z wieloletnim doświadczeniem i tradycją. Działa na rynku od 1998 roku i jest europejskim liderem w swojej dziedzinie.
W latach 90 diagnostyka pierwiastków śladowych we włosach stała się powszechnie znaną w świecie naukowym i szeroko stosowaną metodą badawczą. Nowatorskie podejście zespołu badaczy, naukowców z Laboratorium Biomol-Med z Łodzi w oparciu o wiedzę naukową i zebrane doświadczenia, pozwoliło na opracowanie unikalnej interpretacji wyników analizy pierwiastkowej włosa. Dzięki temu analiza pierwiastkowa stała się narzędziem diagnostycznym pomocnym w ocenie stanu odżywienia. Opracowana procedura wykonania analizy pierwiastkowej umożliwia łatwe wykonanie badania każdej zainteresowanej osobie, niezależnie od miejsca zamieszkania.
W ciągu wieloletniej działalności laboratorium nawiązało współpracę z instytucjami państwowymi i prywatnymi w wielu krajach. Wykładowcy Biomol-Med szerzą wiedzę o zastosowaniu analizy pierwiastkowej włosów w profilaktyce zdrowia na kursach i wykładach w całej Polsce i za granicą.

Obecnie Biomol-Med działa w oparciu o europejskie standardy jakości, stawia na rozwój, szuka nowych rozwiązań i współpracuje z wieloma partnerami. Celem nadrzędnym firmy jest propagowanie wiedzy o prawidłowym odżywianiu organizmu i ochronie zdrowia.

Dla Liderów TIENS odbyła się ostatnio niezwykle ciekawa prezentacja dr n. med. Sławomira Puczkowskiego , z firmy Biomol-Med, który przedstawił możliwości wykorzystania metody analizy pierwiastkowej włosa do skutecznej suplementacji produktami TIENS:

Prezentujemy teraz obszerne fragmenty z publikacji doktora:

” Stosowane analityczne metody oceny stanu odżywienia opierają się głównie na badaniach krwi i moczu. Należy jednak zauważyć, że określenie zawartości pierwiastków w surowicy może nie oddawać aktualnej ilości tych pierwiastków w organizmie, ponieważ działają mechanizmy homeostatyczne, wyrównujące poziom pierwiastków we krwi kosztem rezerw w tkankach. Mimo pozornie prawidłowego stężenia w surowicy, zawartość pierwiastków w organizmie może być niedostateczna. Spowodowane jest to tym, iż skład osocza zależy od mechanizmów homeostatycznych i końcowe stężenie, jest rezultatem wyrównywania stężeń przez poszczególne mechanizmy homeostatyczne.

Na podstawie badań humoralnych trudno wykazać, że istnieje niedobór biopierwiastków w ustroju. Może on być spowodowany wieloma czynnikami, między innymi wynikiem nieprawidłowego żywienia, uwarunkowaniami środowiskowymi lub stanami patologicznymi.

Wykazano, iż dobrą oceną stanu przemiany mineralnej organizmu jest analiza pierwiastkowa włosów.

Ilość biopierwiastków we włosach jest znacznie wyższa, niż w surowicy, np. zawartość wapnia we włosach jest około dwieście razy większa, magnezu około trzydzieści razy, cynku około sto razy, miedzi kilkanaście razy.  Dzięki temu we włosach można oznaczać stężenie biopierwiastków, których ilość w organizmie jest bardzo mała – przez co oznaczanie ilościowe w surowicy jest bardzo trudne.

Wiązanie biopierwiastków przez tworzące się białko włosa jest uzależnione od ilości i jakości spożywanego białka, węglowodanów, tłuszczy, witamin, składników mineralnych i wody, a także od wchłanialności w układzie pokarmowym związków, w których pierwiastek występuje oraz od sprawności mechanizmów dystrybucji.
Włosy stanowią integralną biologicznie i homogenną chemicznie strukturę tkankową. Keratynowa zewnętrzna otoczka włosa w pełni zapobiega zarówno utracie składników wewnętrznych, jak i przedostawaniu się do środka zanieczyszczeń zewnętrznych. Zapewnia to stałość składu chemicznego. Biopierwiastki są wbudowywane stale w strukturę włosów w trakcie ich wzrostu. Tym samym stężenie kationów metali we włosach dostarcza informacji o ich zawartości w organizmie w dłuższym czasie, tj. 1-2 miesięcy. Wynik analizy pierwiastkowej włosów nie jest obciążony wpływem krótkoterminowych zmian stężeń kationów metali, np. w przebiegu cyklu dobowego. Stężenia kationów metali w surowicy nie informują nas w sposób pełny o ich ilości w przedziale wewnątrzkomórkowym, a ponadto może być, jak w przypadku cynku, w dużym stopniu uzależnione są od stężenia białek w surowicy.

Szczególnie cenna jest analiza toksycznych pierwiastków śladowych  we włosach.
Nie można co prawda określić, czy ilość toksycznych pierwiastków w organizmie przekroczyła wartość dopuszczalną, aby stwierdzić, że osoba badana jest zatruta (wg norm przyjętych w toksykologii) –  do tego służą inne metody diagnostyczne.
Można natomiast uzyskać coś bardziej cennego, czyli określić niekorzystny wpływ metali ciężkich na homeostazę, oraz na metabolizm innych pierwiastków odżywczych. Wykazano, że u zwierząt niskie dawki metali ciężkich podawane w długim okresie czasu są bardziej niebezpieczne jako promotory białaczki, niż jednorazowe dawki wysokie. Bodźce o silnym działaniu całkowicie niszczą komórki, tym samym nie powodują ich transformacji. Długotrwałe bodźce o niewielkiej intensywności wykazują natomiast działanie onkogenne.

Analiza ilości pierwiastków we włosach jest dziś najlepszą metodą oceny stanu przemiany mineralnej organizmu i przewlekłego oddziaływania metali toksycznych.

Wiele ośrodków naukowych na świecie prowadzi prace nad oceną korelacji pomiędzy stężeniem pierwiastków śladowych we włosach, a ilością tych pierwiastków w organizmie, zarówno w przypadku równowagi fizjologicznej, jak i podczas zaburzeń typu patologicznego.

Analiza pierwiastkowa włosów jest coraz bardziej docenianym narzędziem diagnostycznym, służącym do oceny stanu odżywienia organizmu. Przy coraz pełniejszym wykorzystaniu nowoczesnych metod analitycznych weryfikowana jest hipoteza, że wszystkie pierwiastki występujące we wszechświecie są obecne w organizmie ludzkim. Dotąd ustalono, że olbrzymia większość, bo aż 81, znajduje się w tkankach i płynach fizjologicznych. Pozwala to widzieć człowieka, jako integralną część przyrody.
Spośród 104 znanych pierwiastków występujących w przyrodzie cztery z nich (węgiel, wodór, tlen i azot) stanowią aż 96 % masy naszego ciała.

Zgodnie z zaleceniem The Food and Nutrition Board of the National Academy of Sciences USA:
– pierwiastki występujące w organizmie ludzkim w ilościach większych niż 0,01 % noszą nazwę makroelementów lub makro-biopierwiastków (należą do nich wapń, magnez, fosfor, siarka, potas, sód, chlor)

– pozostałe, występujące w ilościach poniżej 0,01 % noszą nazwę mikroelementów lub mikro-biopierwiastków (żelazo, cynk, miedź, molibden, nikiel, kobalt, chrom, mangan)

– do trzeciej grupy należą pierwiastki silnie toksyczne, których obecność w organizmie w każdym stężeniu jest niepożądana (tal, ołów, rtęć, glin). Szkodliwość ich zależy od wielu czynników, ale najważniejszymi są: stężenie danego pierwiastka i czas jego działania. Istotną rolę odgrywa zdolność organizmu do eliminacji tych pierwiastków; funkcje takie spełniają nerki, wątroba i przewód pokarmowy.

Pierwiastki toksyczne mają tendencje do gromadzenia się w narządach miąższowych, przede wszystkim w wątrobie, nerkach, trzustce. Przy przewlekłym narażeniu na nie, mogą odkładać się również w innych tkankach np.: ołów i aluminium w kościach, ołów, rtęć, aluminium w tkance mózgowej, a kadm w cebulkach włosów.

Najnowsze badania wykazują, że lista pierwiastków zaliczanych do mikroelementów, nie została jeszcze zamknięta. Nie wypowiedziano się do końca o roli niklu, cyny, strontu.

Makro- i mikroelementy powinny występować w organizmie w ściśle określonych zakresach stężeń, ich niedobory prowadzą do poważnych zaburzeń metabolicznych wywołujących chorobę, a nawet śmierć. Tylko niektóre z nich (magnez, cynk, jod) mogą osiągać większe stężenia nie przynosząc większych szkód organizmowi.

Fizjologiczne procesy życiowe zależą nie tylko od składu i stężenia poszczególnych pierwiastków, lecz również od ich proporcji w ustroju. Niektóre współpracują ze sobą, inne są wobec siebie konkurencyjne. Nadmiar czy niedobór jednego pierwiastka, wpływa na zmianę zawartości innych. Wzajemne oddziaływanie występujące między poszczególnymi biopierwiastkami, a także metalami toksycznymi, ma ogromny wpływ na ich przyswajanie w przewodzie pokarmowym, jak również na wchłanianie komórkowe.

Ustalono, że niedobór magnezu w organizmie ułatwia wchłanianie ołowiu, niedobór cynku sprzyja wchłanianiu kadmu, natomiast nadmiar fosforanów utrudnia przyswajanie zarówno wapnia, jak i magnezu.

W przypadku niedoboru pierwiastków zwiększa się zdolność przyswajania, w przypadku nadmiaru maleje, chroniąc organizm przed zatruciem. Dla poszczególnych obszarów organizmu istnieje ściśle określona równowaga jonowa, która utrzymuje się na stałym poziomie. Na podstawie proporcji pomiędzy pewnymi pierwiastkami można ocenić aktywność metaboliczną i prawidłowość procesów fizjologicznych. Pomiędzy pierwiastkami śladowymi istnieją związki synergistyczne i antagonistyczne wpływające bezpośrednio na metabolizm ustroju. Zachowanie właściwych relacji pomiędzy poszczególnymi pierwiastkami jest w wielu przypadkach ważniejsze od ich prawidłowego stężenia.

Obok wymienionych czynników, które decydują o przyswajalności poszczególnych biopierwiastków należy wspomnieć o wpływie witamin na przyswajalność poszczególnych pierwiastków. Wiele z nich ma odpowiednią witaminę, która ułatwia jego wchłanianie i współdziała w jego biodostępności komórkowej.

Wchłanianie pierwiastków odbywa się również podczas oddychania i przez skórę. Dzięki mechanizmom obronnym organizm usiłuje wydalić szkodliwe pierwiastki z moczem i kałem. Jeżeli jednak następuje drastyczne skażenie środowiska toksynami, organizm ludzki, mimo wspomnianych mechanizmów obronnych reaguje chorobą.

Istnieje prawdopodobieństwo chemicznego oddziaływania między metalami toksycznymi i toksynami organicznymi, w wyniku czego powstają połączenia o niezbadanej jeszcze szkodliwości dla organizmu […]”

Dalej cytujemy fragmenty artykułu dr Krzysztofa Krupki z firmy Biomol-Med:

“[ … ] Fizjologiczne procesy życiowe zależą nie tylko od składu i stężenia poszczególnych pierwiastków, lecz również od ich proporcji w ustroju. Niektóre współpracują ze sobą, inne są wobec siebie konkurencyjne. Nadmiar czy niedobór jednego pierwiastka wpływa na zmianę zawartości innych.

Wzajemne oddziaływanie występuje między poszczególnymi biopierwiastkami, a także metalami toksycznymi. Ma to ogromny wpływ na mechanizmy przyswajania w przewodzie pokarmowym i transport do poszczególnych komórek. Dla każdej tkanki organizmu istnieje ściśle określona równowaga jonowa, która utrzymuje się na stałym poziomie. Dzięki temu zachowywany jest ich kształt i spójność. Na podstawie proporcji pomiędzy pierwiastkami można ocenić aktywność metaboliczną i prawidłowość procesów fizjologicznych. Pomiędzy pierwiastkami śladowymi na poziomie komórkowym istnieją zależności synergistyczne i antagonistyczne, wpływające bezpośrednio na metabolizm ustroju. Zachowanie właściwych proporcji pomiędzy pierwiastkami jest ważniejsze od poszczególnych stężeń.

Podstawowy błąd, jaki często popełniają lekarze interpretujący wynik analizy mineralnej włosów, to ocena tylko ilości biopierwiastków, bez uwzględniania wzajemnych korelacji i wpływu mechanizmów homeostatycznych. Takie rozumowanie prowadzi do błędnej interpretacji. Mówimy o analizie pierwiastkowej włosów (APW), a nie tylko o badaniu ilości pierwiastków we włosach – niby to samo, a jednak bardzo się różni. Metabolizm każdego człowieka ma swoje indywidualne cechy. Różnice zewnętrzne są mało istotne w porównaniu z różnicami na poziomie przemian biochemicznych. Analiza pierwiastkowa włosów jest metodą, która ocenia człowieka tylko pod kątem jego indywidualności. Uwzględnia zaburzenia równowagi biochemicznej, które są dla każdego człowieka swoiste. Przy ocenie ilości minerałów we włosach nie można określić prawidłowo stanu mineralnego w wymiarze bezwzględnym. Różne osoby w stanie zdrowia mogą mieć ilości minerałów znacznie różniące się od siebie. Utrudnia to standaryzację opisu APW. Celem APW jest określenie, czy ilość danego pierwiastka we włosach jest wyznacznikiem jego zawartości w organizmie. Dlatego APW odbiega od wzorców badań biochemicznych. Przykładowo, jeżeli pacjent A ma dużą zawartość żelaza we włosach, a pacjent B małą, nie należy wnioskować, że pacjent A ma go za dużo, a pacjent B za mało – tylko, czego to jest efektem!

Należy poznać metabolizm poszczególnych biopierwiastków w określonej równowadze neuroendokrynnej. Bardzo istotny jest wpływ poszczególnych części układu endokrynnego na magazynowanie i wydalanie poszczególnych minerałów. Na podstawie stosunków antagonistycznych i synergistycznych między pierwiastkami określa się proporcje, czyli stan równowagi biochemicznej organizmu. W wynikach Laboratorium PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH “BIOMOL-MED” znajduje się opis proporcji, które są bardzo czułym “markerem” oddziaływania hormonów na organizm ludzki. Przemiana mineralna odzwierciedla stan równowagi neuroendokrynnej. Krótkotrwałe zmiany aktywności hormonalnej są bez znaczenia. W dłuższym okresie czasu zdecydowanie wpływają na mechanizmy kontroli homeostazy. APW umożliwia rozpoznanie takich zmian, ponieważ badane włosy rosną od 2 do 3 miesięcy.

Wynik APW informuje lekarza o zaburzeniach homeostazy istniejących w ustroju, zanim pojawi się patologia. Większość badań wykorzystywanych w medycynie mówi już o przebiegu patologii.
W przypadku istniejącej patologii otrzymujemy informację o mechanizmach adaptacji i o zaburzeniach hemostazy (np. mechanizm błędnego koła). Dowiemy się również, czy leki, suplementy oraz sposób odżywiania zastosowany w terapii umożliwiają zrównoważenie mechanizmów kontroli homeostazy.

Podejście do analizy tylko poprzez pryzmat oceny ilości biopierwiastków jest błędne – nie zawsze to, czego jest dużo lub za mało, należy usuwać albo uzupełniać. Analiza pierwiastkowa włosów może wskazać przyczyny zaburzeń przemiany mineralnej. Dlatego jej interpretację należy rozpatrywać wielopłaszczyznowo, czyli w następujących aspektach:
– ilości biopierwiastków – trzeba uwzględnić metabolizm poszczególnych minerałów w odniesieniu do włosów, tkanek narządów, krwi i moczu
– czynności układu endokrynnego (w odpowiedzi na czynniki stresotwórcze)
– odzwierciedlenia zmian aktywności współczulnej i przywspółczulnej
– wpływu środowiska, w którym żyjemy (dieta, zanieczyszczenia, klimat itd.)
– wpływu tendencji genetycznych (np. szybkość utleniania glukozy)
– zmian równowagi kwasowo-zasadowej tkanek

ZAMÓW ANALIZĘ PIERWIASTKOWĄ WŁOSÓW >>>  TUTAJ

Uwaga zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady zapoznajemy Cię z zapisami:
1. Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
2. Istnieje wiele czynników ryzyka choroby, a zmiana jednego z tych czynników ryzyka może
wywierać korzystny wpływ, lub nie wywierać go”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *